obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Naše aktivity 
    + O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
nu_kwrite.gif
Trieda Triedny učiteľ e-mail zastupujúci TU
1. A Mgr. Katarína Kerpánová zs.kerpanova@gmail.com  
1. B Mgr. Ingrid Mašlárová zs.maslarova@gmail.com  
1. C Mgr. Eliška Zelenová zs.zelenova@gmail.com  
1. D Mgr. Jana Orechovská zs.orechovska@gmail.com  
1.E Mgr. Natália Vaněková zs.vanekova@gmail.com  
2. A Mgr. Eva  Strážovská zs.strazovska@gmail.com  
2. B Mgr. Alena Szepesiová zs.szepesiova@gmail.com  
2. C Mgr. Miriam Funtaliová zs.funtaliova@gmail.com  
3. A Mgr. Daniela Benková
zs.benkovad@gmail.com  
3. B Mgr. Marta Pullmanová zs.pullmanova@gmail.com  
3. C Mgr. Jana Kaššayová zs.kassayova@gmail.com  
3.D Mgr. Ľudmila Puškárová zs.puskarova@gmail.com  
4. A PaedDr. Zuzana Bartošová zs.bartosovaz@gmail.com  
4. B Mgr.Beata Záškvarová zs.zaskvarova@gmail.com  
4. C Mgr. Andrea Duchyňová zs.duchynova@gmail.com  
5.A Mgr. Simona Gombárová zs.gombarova@gmail.com  Mgr. Daniel Vanta
5.B Mgr. Mária Gabajová, PhD. zs.gabajova@gmail.com  Mgr. Jaroslav Caban
5.C PhDr. Slavomíra Semanková zs.semankova@gmail.com  Mgr. Alica Machová
6.A RNDr. Ľubica Ofúkaná zs.ofukana@gmail.com  Mgr. Vanda Niková
6.B Mgr. Eva Šatková zs.satkovaeva@gmail.com  Mgr. Mária Marhefková
7.A Mgr. Veronika Vrábelová zs.vrabelova@gmail.com  Mgr. Eva Šatková
7.B Mgr. Jana Tomašovičová zs.tomasovicova@gmail.com  Mgr. Veronika Vrábelová
8.A PhDr. Zdenka Jeneiová zs.jeneiova@gmail.com  Mgr. Milan Halža
8.B Mgr. Barbora Zvonková zs.ozimova@gmail.com  RNDr. Alica Miklošovičová
8.C RNDr. Alica Miklošovičová zs.miklosovicova@gmail.com  Mgr. Barbora Zvonková
9.A Mgr. Ján Horváth zs.horvathj@gmail.com  Mgr. Lenka Segiňová
9.B Mgr. Lenka Segiňová zs.seginova@gmail.com  Mgr. Ján Horváth
       
  Netriedni učitelia    
  Mgr. Jaroslav Caban zs.caban@gmail.com  
  Mgr. Milan Halža zs.halzam@gmail.com  
  Ing. Ľubomír Búči zs.buci@gmail.com  
  Mgr. Alica Machová zs.machova05@gmail.com  
  Mgr. Vanda Niková zs.nikova.aj@gmail.com  
  Mgr. Mária Marhefková zs.marhefkova@gmil.com  
  Mgr. Daniel Vanta zs.vantaa@gmail.com  
  Mgr. Mária Valkovičová    
  Mgr. Ján Kolesár    
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web