obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Adresy 
    Tlačivá na stiahnutie 
 
INFORMÁCIE K CYKLOTÚRE 23.10. 2017
ZŠ Pankúchova 4 organizuje v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc pre prihlásených žiakov, ich zákonných zástupcov a zamestnancov školy cykloturistiku k miestu, kde v roku 1919 tragicky zahynul M.R. Štefánik.
Žiaci, ktorí sa zúčastnia cykloturistiky, prídu so svojimi bicyklami do školy v pondelok už od 7,30, aby si ich odložili vo vestibule školy. Bicykle musia mať dobrý technický stav a dofúkané kolesá. Povinnou výbavou je prilba a primerané oblečenie.
Rodičia, ktorí sa na akciu prihlásili, prídu pred školskú budovu o 9,45.
Odchod cyklistov je o 10,00. Pri mohyle si účastníci cykloturistiky vypočujú v podaní žiakov stručné informácie o živote Štefánika, po nich bude nasledovať kladenie venca a losovanie víťazov kvízu. Predpokladaný návrat pred školu je medzi 13,00 – 13,30.
Mgr. Štefan Rác, riaditeľ
 
Doplnenie informácií k cykloturistike.
Cykloturistika sa uskutoční v pondelok 23. októbra, len ak nebude pršať. Vzhľadom na predpovedané výrazné ochladenie musia mať účastníci teplé oblečenie a rukavice.
Ak sa cykloturistika neuskutoční, žiaci sa budú riadne vyučovať. Je preto potrebné, aby sa na vyučovanie pripravili. V tomto prípade uvažujeme o náhradnom termíne cykloturistiky, buď v stredu 25. 10. alebo v piatok 27.10.

Mgr. Štefan Rác, riaditeľ
 
 
VOĽBY  DO  RADY  ŠKOLY
Vážení rodičia!
Dňa 6. novembra 2017 sa o 17,30 uskutoční v školskej jedálni voľba člena Rady školy pri ZŠ Pankúchova 4 za rodičov. Voľba je platná, ak sa na nej zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak nebude táto podmienka splnená, voľba sa zopakuje v školskej jedálni o 18,30.
Kandidáti na člena Rady školy za rodičov sa môžu prihlásiť u riaditeľa školy najneskôr 2. novembra 2017 do 15,00 h osobne, telefonicky na č. 6252 5882 alebo mailom na: zs.pankuch@gmail.com.
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky. 
 
 
JESENNÝ ZBER  PAPIERA
Každý rok v našej škole organizujeme dva krát zber papiera: na jeseň a na jar. Ten jesenný sa začne už v pondelok – 16.10. a potrvá dva týždne do 26.10. Papier môžete priniesť každý deň v popoludňajších hodinách a v utorok aj ráno pred vyučovaním. Čas, kedy môžete papier nosiť zostal nezmenený, teda od 14,15 do 16,00, v stredu do 17,00. Informácie sú aj na vchodových dverách do školy a na chodbách. Papier treba priniesť k zadnému vchodu do telocvične. 
Pri odovzdávaní papiera musíte zrozumiteľne nahlásiť priezvisko a triedu, aby sme vám zapísali, koľko papiera ste priniesli. Výsledky zberu budeme priebežne zverejňovať na vchodových dverách.
 
"Z KNIŽNICE ZA  ŠTEFÁNIKOM  NA DVOCH  KOLESÁCH"
Vážení rodičia a starí rodičia.
V pondelok, 23. októbra, sa uskutočnia na našej škole aktivity k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Aktivity sú v tomto roku venované významnej osobnosti slovenských dejín M.R. Štefánika. Jednou z aktivít bude aj cyklotúra k malej mohyle generála Štefánika, ktorá sa nachádza v blízkosti bratislavského letiska, ktoré je po ňom pomenované. Mohyla je postavená na mieste, kde sa 4. mája 1919 zrútilo lietadlo, v ktorom sa M.R. Štefánik vracal so svojimi tromi druhmi do Bratislavy. Celá posádka pri páde lietadla zahynula. Cyklotúra je určená pre štvrtákov a žiakov II. stupňa. Boli by sme radi, keby sa na nej zúčastnili aj rodičia alebo starí rodičia. Žiaci 2. a 3. ročníka sa môžu cyklotúry zúčastniť len v sprievode svojich rodičov. Plánovaný odchod je o 10,00 h a predpokladaný návrat po 13,00 h. Celá trasa je dlhá 30 km.  
Pri mohyle si účastníci cyklotúry vypočujú informácie o M.R. Štefánikovi, ktoré si pripravia starší žiaci. Účastníci cyklotúry položia k pomníku spomienkový veniec.  
Záujemcovia o cyklotúru z 2. a 3. ročníka (len v sprievode rodičov alebo starých rodičov) sa môžu prihlásiť u svojich triednych učiteliek, žiaci 4. ročníka u pani učiteľky Szolcsányiovej a pani zástupkyne Rišiaňovej, žiaci II. stupňa u pani učiteliek Tomašovičovej, Urbánkovej, pána učiteľa Horvátha a žiaci 5. A a 6. A aj u riaditeľa školy najneskôr do 17. októbra (utorok).   
Cyklotúra sa uskutoční iba v prípade priaznivého počasia.  
                                                                                                                                      Mgr. Štefan Rác 

VYCHÁDZKA K POMNÍKU M.R. ŠTEFÁNIKA
Vážení rodičia!
Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 23.10. organizujeme v školskom klube vychádzku k pomníku M. R. Štefánika na námestie pri Eurovei. Pri pomníku položia kytičku kvetov. Vychádzky sa nezúčastnia tie deti, ktoré majú v popoludňajších hodinách krúžky. Ostatné deti pôjdu na vychádzku v sprievode p. vychovávateliek a p. vychovávateľa. Plánovaný návrat je o 15,25. Na vychádzku pôjdeme buď pešo alebo mestskou dopravou. Dieťa potrebuje 2 x zľavnené lístky na MHD. 
 
PREMIETANIE  FILMOV  -  JEDEN SVET
18. ročník festivalu Jeden svet sa bude konať 12. - 17. 10. 2017 v Bratislave a zároveň aj v Košiciach. Hlavnou témou je "Hľadanie dôvery".   

 
BENITIM
benitim-logo.jpg