obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Naše aktivity 
    + O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
 
KARNEVAL
Vážení rodičia! 
Vo štvrtok – 21.2.2019 sa bude konať karneval. Žiaci I. aj II. stupňa môžu byť v maskách už počas vyučovania. Popoludní sa bude konať promenáda v maskách a vyhodnotenie masiek. Začiatok je o 14,15 hod. Ukončenie karnevalu sa plánuje do 15,30 hod. Masky bude hodnotiť porota, ktorú budú tvoriť zástupcovia žiakov, pedagógov a rodičov. Ceny oceneným maskám zakúpili rodičia z rodičovskej rady. Okrem ocenených masiek každá maska dostane sladkú odmenu. Veríme, že i tento rok nás žiaci milo prekvapia originalitou a fantáziou. Vítaní sú všetci rodičia.  
 
ZMENA  INTERNETOVEJ  ŽIACKEJ  KNIŽKY
Vážení rodičia, 
triedni učitelia nedokážu zaslať heslá niektorým rodičom, pretože nám chýbajú vaše e-mailové adresy alebo dané adresy sú neplatné. V prípade, že vám nepríde e-mailom nové heslo do 5.2. 2019, kontaktuje svojím platným e-mailom svojho triedneho učiteľa. 

 
ďakujeme za pochopenie

 
 
ZMENA  INTERNETOVEJ  ŽIACKEJ  KNIŽKY
Vážení rodičia, 
naša škola vám umožní prezerať študijné výsledky vašich detí na www.zspankuchova.edupage.org. Pôvodná internetová žiacka knižka dňom 1.2. 2019 zanikne. 
 
V najbližších dňoch vám triedni učitelia zašlú prostredníctvom e-mailu, ktorý ste škole poskytli nové jedinečné heslo, ktoré budete poznať len vy. Aj toto heslo si môžete zmeniť. Pri prihlásení zvoľte "Neviem prihlasovacie meno alebo heslo." 
Prihlásenie na : www.zspankuchova.edupage.org 
Prihlasovacie meno - to je vaša e-mailová adresa, ktorú ste poskytli v škole 
Heslo vám bude zaslané na váš e-mail. 
Môžete si stiahnuť aj mobilnú aplikáciu EduPage. 

V prípade chýbajúcich e-mailových adries, resp. nesprávnych adries, vás budú kontaktovať triedni učitelia. 

 
ďakujeme

 
 
PRIHLÁŠKY  NA  STREDNÚ  ŠKOLU

VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O  PODANÍ  PRIHLÁŠKY  NA  STREDNÉ  ŠKOLY 

 

 
 
PONUKA ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM ROKU: 2018/2019