obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
LETNÝ  TÁBOR  V  ŠKD
Vážení rodičia! 
Školský klub detí aj v tomto školskom roku bude organizovať letný denný tábor. Termín konania je: 2. – 5.7.2018 (4 pracovné dni), 9. – 13.7.2018 (5 pracovných dní). Do tábora môžete dieťa prihlásiť buď na 1. týždeň, 2. týždeň alebo obidva týždne. Počas letného tábora budú pre deti pripravené zábavné, športové, oddychové aktivity, ktoré sa budú realizovať v škole, v školskom areáli aj mimo školy. Poplatok za ŠKD je 8,0 €, ktorý treba uhradiť tak ako úhradu za ŠKD v priebehu roka s vyznačením letný tábor a 2,0 € na každý deň pobytu na pomôcky, materiál, ....., túto platbu priamo p. zástupkyni Sitárovej. Stravu počas letného tábora vieme zabezpečiť v blízkej reštaurácii. Cenu spresníme neskôr. Prihlásiť dieťa môžete na mailovú adresu: zs.sitarova@gmail.com do 30.4.2018. Po tomto termíne budeme posielať záväzné prihlášky. 
 
 
 
JAZYKOVÝ  TÁBOR  SIDAS
Važení rodičia! 
S jazykovou školou SIDAS máme dlhoročnú letnú spoluprácu. Aj počas týchto letných prázdnin jazyková škola SIDAS ponúka letný jazykový denný tábor, ktorý by sa konal v našej škole. Termín je 9. – 13.7.2018. Cena týždenného tábora je viazaná na čas a je nasledovná: 8,00 – 14,00 – 36 € alebo 8,00 – 16,00 – 46 €. Ak by bol záujem o stravu, vieme ju zabezpečiť v blízkej reštaurácii. Počas tábora deti rozprávajú len s anglicky hovoriacim lektorom. Hrajú sa hry v miestnosti aj vonku. Tábor je vhodný pre deti 2. – 5. ročníka. Ak máte záujem o letný jazykový tábor, prihláste svoje dieťa u p. uč. Sitárovej mailom.: zs.sitarova@gmail.com do 30.4.2018. Po tomto termíne budeme posielať záväznú prihlášku. Tábor sa bude konať ak bude prihlásených minimálne 15 detí. 
 
 
ZÁPIS  DETÍ  DO  I. ROČNÍKA
vsetkocopotrebujetevedietozapise.jpg
ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

6. 4. 2018 (piatok) od 15.00 do 18.00
7. 4. 2018 (sobota) od 8.00 do 12.00

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Rodičov budúcich prvákov privítame v našej škole 6. apríla o 8:45 hod.
 
 
TESTOVANIE 9
CELOSLOVENSKÉ  TESTOVANIE  ŽIAKOV  9. ROČNÍKA
21.3. 2018 /STREDA/

Základné informácie k TESTOVANIU - 9 2018
Priebeh testovania, časový harmonogram

 
 
INFORMÁCIA PRE RODIČOV
Vážení rodičia! 
Od 5.2.2018 je vytvorený stály rozpis pobytu detí v školskom klube od 15,30 h. V prípade zmeny Vás budeme informovať prostredníctvom nástenky v priestore medzi vchodovými dverami.
podrobný rozpis...
 
 
VŠETKO  O  PRIJATÍ  NA  STREDNÚ  ŠKOLU