obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Naše aktivity 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
prezentacia1.jpg
 
TESTOVANIE 5
Vážení rodičia a žiaci !
 
 
V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018). Informácie o TESTOVANÍ 5  nájdete tu.   

 
ORGANIZAČNÉ  ZABEZPEČENIE 21.11. 2018
 
 
I. stupeň a ŠKD - organizácia vyučovania i mimoškolskej činnosti sa nemení !  
II. stupeň - žiakom 6.-9. ročníka je z organizačných dôvodov udelené riaditeľské voľno. Žiaci 5. ročníka odchádzajú po skončení testovania domov.  
Desiatu majú žiaci II. stupňa hromadne odhlásenú ! Obed  si musia žiaci  II. stupňa odhlásiť alebo sa prídu naobedovať do školy v čase 12,30 -13,40.
 
 
 
 
NOVÝ  KRÚŽOK - GameCraft 
Na základe odporúčania jedného z rodičov tento rok na škole spúšťame nový krúžok - GameCraft .Bude zameraný na rozvoj počítačových zručností. Témou krúžku je vývoj digitálnych hier. Táto kreatívna a deťom príťažlivá téma nám umožňuje nadchnúť deti pre vzdelávanie, ktoré sa skladá z oblastí programovania, počítačovej grafiky a herného dizajnu. Gamecraft je na trhu už niekoľko rokov, na viacerých školách v Bratislave a kurzom prešlo už niekoľko stoviek detí.
  • Kurz je 2 X do týždňa po 2 hodiny (4 hodiny)
  • V pondelok a stredu
  • V čase od 15:00 - 17:00
  • Cena kurzu je 89 euro mesačne.
  • Pre deti od 8 do 15 rokov.
Prihláste sa už teraz na stránke https://www.hemisfera.sk/kurzy-pre-deti-gamecraft !

 
 
STROJ  NA JEDNOTKY
 
Portál pre učiteľov Zborovna.sk a vydavateľstvo Taktik si Vám dovoľujú dať do pozornosti vzdelávací program Stroj na jednotky. Je to atraktívna a moderná forma domáceho precvičovania žiakov v oblasti jazykov a matematiky. Je určená žiakom od 1. ročníka ZŠ až po 9. ročník ZŠ. Do programu sa už zapojilo vyše 40.000 žiakov z 900 škôl v celej SR a ČR a ďalší sa stále prihlasujú. Žiaci najviac obľubujú atraktívne zábavné úlohy, ako napríklad Vedomostná časovka, Detektívka, Strelnica, alebo Nebezpečná zóna. Je to dobrý nástroj na samoučenie žiakov bez toho, aby ste s tým mali nejaké starosti. Môžu si tu precvičiť slovenský či anglický jazyk, alebo matematiku. Vašou jedinou úlohou by bolo ukázať im cestu, ako sa tam dostať:   
www.strojnajednotky.sk

 
 
PONUKA ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM ROKU: 2018/2019 
Milí žiaci! 
V tomto školskom roku vám ponúkame možnosť prihlásiť sa do krúžkov, ktoré budú prebiehať na našej škole. V prípade, že si niektorý krúžok vyberiete, prihláste sa u pedagóga, ktorý bude krúžok viesť. Na krúžok, ktorý chcete navštevovať,  odovzdajte vzdelávací poukaz.
 
PONUKA KRÚŽKOV - BENITIM
 
benitim-logo.jpg
Prihlasovanie a bližšie informácie: https://benitim.sk