obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
 
VÝROČNÉ  VIANOČNÉ  TRHY
Vážení rodičia! 
V tomto školskom roku slávi naša škola 30. výročie. Pri tejto príležitosti vás srdečne pozývame na VÝROČNÉ VIANOČNÉ TRHY. Budeme veľmi radi, keď sa prídete nielen pozrieť, ale si aj zakúpiť vianočný výrobok, darček, dekoráciu, ktorú vyrobili deti zo všetkých oddelení pod vedením pani vychovávateliek a vychovávateľa. Vianočné trhy sa budú konať v stredu – 13.12.2017 od 14,15 do 17,30 vo vestibule školy. Veríme, že spolu príjemne strávime predvianočný čas, a preto sa na vás veľmi tešíme. 
 
VŠETKO  O  PRIJATÍ  NA  STREDNÚ  ŠKOLU
 
OZNAM  PRE  RODIČOV
Vážení rodičia!
Doplňujúca voľba zástupcu rodičov do Rady školy pri ZŠ Pankúchova 4 sa uskutočnila 13. 11. 2017. V druhom kole volieb bola do Rady školy zvolená za rodičov pani Jana Blštáková.
Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zúčastnili volieb.
Zároveň ďakujem všetkým rodičom, ktorí vyplnili na triednych schôdzkach RZ dotazník. Dotazníky za jednotlivé triedy aktuálne vyhodnocujú triedni učitelia. Vedenie školy sa výsledkami dotazníkov bude zaoberať koncom novembra.
Na webovom sídle školy sme umiestnili interný predpis školy Zásady komunikácie s externým prostredím. Venujte mu, prosím, pozornosť.
Mgr. Štefan Rác 

 
AKTIVITY NOVEMBER-DECEMBER
15.11. Petržalská superškola 7. ročník
15.11. 1-3. hod. Beseda v PPP 8. ročník
16.11.  1.-3.hod. KOMPARO  8.-9. ročník
16.11. Náramky priateľstva ŠKD
20.-24.11. Šarkaniáda ŠKD
22.11. TESTOVANIE -5
22.11. Riaditeľské voľno 6.-7. ročník
22.11.  5.-6.hod.  Trestno-právna zodpovednosť 8. ročník
21.11. o 14,10 Zasadnutie kolégia Zelenej školy
28.11. o 14,00  Zlatý slávik - školské kolo 
29.11. o 14,15 Burza všeličoho
1.12.  1. hod. Všetkovedko 2.-5. ročník
2.12.  Mikulášsky basketbalový turnaj CVČ
8.12. Petržalka v pohybe
9.12. Mikulášsky basketbalový turnaj CVČ
13.12.  Ekologický interaktívny program 4. ročník
13.12. Petržalská supeškola  8. ročník
11.-15.12. Vianočné trhy
18.12. o 14,00 Šaliansky Maťko
18.-22.12. Skladanie hlavolamov ŠKD
23.12. -7.1.  Vianočné prázdniny

 
 
 
TESTOVANIE 5
V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018.
 
 
22.11. /streda/ udelil riaditeľ školy z organizačných dôvodov riaditeľské voľno žiakom 6. a 7. ročníka.
 
 
 
ŠKOLA  PRIATEĽSKÁ  DEŤOM
Cieľom program Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi na materských, základných a stredných školách.