obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Adresy 
    Tlačivá na stiahnutie 
obraz.jpg
 
 
NÁVŠTEVNÉ  HODINY  POČAS  PRÁZDNIN
Vážení rodičia a návštevníci školy! 
Počas letných prázdnin vám bude vedenie ZŠ Pankúchova 4 k dispozícii nasledovne: 
 
v júli:        od 3.   - 12.7. od 8,00 do 12, 00, 
v auguste: od 21. - 31.8. od 8,00 do 12,00
 
Presuny sviatkov:
z 5.7. (streda) na 7.7. (piatok) 
z 29.8. (utorok) na 28.8. (pondelok).  
Prajeme vám všetkým príjemne strávené dovolenky!

 
Mgr. Štefan Rác, riaditeľ 
 
LETNÝ  TÁBOR  V ŠKOLSKOM  KLUBE
 
CHCETE SA UČIŤ ANGLICKY ?
Milí rodičia,
na ZŠ Pankúchova budú prebiehať  v školskom roku 2017/2018 kurzy anglického jazyka START RIGHT v spolupráci  s medzinárodnou  jazykovou školou International House Bratislava.
......informácie o výučbe.......
......týždenné kurzy ........

 
AKADÉMIA
Vážení rodičia,
pozývame Vás na  kultúrne vystúpenie žiakov, ktoré sa uskutoční dňa 17.05. 2017 o 18,00. Zároveň Vás pozývame na výstavu  NAŠA KNIHA, ktorú si môžete pozrieť pred akadémiou od 17:00 v priestore pred školskou jedálňou. Uvidíte v nej výsledky celoročného projektu žiakov všetkých tried prvého stupňa.  
 
DESIATA
V utorok a v stredu (16. a 17.5.2017) sa bude desiata v ŠJ vydávať v čase 7,45 – 8,00. 
 
ČO  PRIPRAVUJEME V MÁJI