obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    - Projekty 
      Zelená škola 
      Správaj sa normálne 
      Škola priateľská deťom 
      Sme v škole 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
 
Trieda Triedna učiteľka Vychovávateľky e-mail
1.A Mgr. Eva Strážovská Mgr. Helena Byvalcová zs.byvalcova@gmail.com
1.B Mgr. Alena Szepesiová
Mgr. Viera Kaderková zs.kaderkova@gmail.com
1.C Mgr. Miriam Funtaliová
p. Mária Taffernerová zs.taffernerova@gmail.com
1.D Mgr. Daniela Benková p. Vlasta Moravčíková zs.moravcikova@gmail.com
2.A Mgr. Katarína Kerpánová p. Ľubica Galovičová zs.galovicova@gmail.com
2.B Mgr. Ingrid Mašlárová Bc. Miroslava Mlkvá
 zs.mlkva@gmail.com
2.C Mgr. Zuzana Minárová
p. Lucia Lacková
zs.lackovalucia@gmail.com
2.D Mgr. Eliška Zelenová
p. Zuzana Sojková zs.cibulova@gmail.com
3.A PaedDr. Zuzana Bartošová
PaedDr. Zuzana Bartošová zs.bartosovaz@gmail.com
3.B Mgr. Beata Záškvarová
Mgr. Júlia Drobná
 zs.drobna@gmail.com
3.C Mgr. Andrea Duchyňová
p. Anna Hodžová
 zs.hodzova@gmail.com
4.A Mgr. Eva Szolcsányiová
p. Alena Zlatošová
 zs.zlatosova@gmail.com
4.B Mgr. Gabriela Hudecová
Mgr. Júlia Drobná
zs.drobna@gmail.com
4.C Mgr. Jana Orechovská spolu so 4.A
zs.zlatosova@gmail.com
 
4.D Mgr. Ľudmila Puškárová spolu so 4.B
zs.hudecova@gmail.com  

Školský klub detí začína činnosť o 6,30. Deti do klubu prichádzajú v čase 6,30 - 7,30 h. O 7,40 h odchádzajú do svojich tried. Činnosť pokračuje po vyučovaní. Rodičia si môžu zo školského klubu dieťa zobrať do 14,00 h. Potom až od 15,30 h. Činnosť školského klubu je do 17,30 h.
Zákonný zástupca alebo iná osoba uvedená ako oprávnená k vyzdvihnutiu dieťaťa, vyzdvihne dieťa zo školského klubu prostredníctvom telefónu na vrátnici školy. Každé oddelenie má svoju klapku. Pokiaľ je dieťa v herni, je možnosť volať dve klapky a mriežku.
Umiestnenie detí či už v triedach, alebo v herni je na vrátnici. V prípade zmeny, zastupovania a pod. budú rodičia informovaní oznamom na vrátnici školy.


Rodičia uhrádzajú poplatok za školský klub buď šekom, ktorý dostanú od pani vychovávateľky, alebo bankovým prevodom. Čísla sú uvedené nižšie. Pokiaľ rodič platí šekom, odovzdá ústrižok ako doklad o zaplatení pani vychovávateľke. V prípad platby bankovým prevodom nie je nutné odovzdávať ústrižok ani potvrdenie. Dôležitý je správny údaj v banke, priezvisko dieťaťa a trieda.


Číslo účtu ŠKD: 9400964010, kód banky: 5600
IBAN: SK44 5600 0000 0094 0096 4010 
 
Vážení rodičia! 
 
Pokiaľ platíte úhradu za školský klub prevodom na účet, nemusíte posielať potvrdenia o zaplatení pani vychovávateľke. Termín uhradenia platby zostáva nezmenený, teda do 10. kalendárneho dňa v mesiaci. Táto úprava platí od 23. novembra 2015. 
 
i-pdf2.gifVÝCHOVNÝ  PROGRAM - Klub pestrosti a zvedavosti
i-pdf2.gifVÝCHOVNÝ  PLÁN
i-pdf2.gifNAŠE AKTIVITY
i-pdf2.gifODDELENIA ŠKD
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web