obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    - Rodičovské združenie 
      Dochádzka žiakov do školy. Záškoláctvo. 
      Šikanovanie 
      Špecifické poruchy učenia 
      Zásady domácej prípravy 
    Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Adresy 
    Tlačivá na stiahnutie 
 
NAJLEPŠÍ  ŠPORTOVCI  ŠKOLY
p1060511.jpgp1060504.jpg
30. 6. 2017 sme vyhlásili najlepšieho športovca a najlepšiu športovkyňu roka. Víťazmi a držiteľmi pohára riaditeľa školy sa stali:
Jarka Ďurišová, 7.A a Edward Benjamín Aidi, 8.B. Blahoželáme.
Výsledky žiaci ..... 

Výsledky žiačky ..... 
 
 
SÚŤAŽ - EKO-LOGICKY
Dňa 30. mája 2017 sa uskutočnila environmentálna súťaž EKO-LOGICKY v škole aj doma. Téma 2. ročníka súťaže bola: „Prírodné zdroje patria všetkým“ Za našu školu sa okresného kola na ZŠ Holíčska zúčastnili: Filip Rafaj (5.B), Roman Czirók (6.C) a Emma Filčáková (7.A). Po prezentovaní vlastných projektov v PowerPointe pred hodnotiacou komisiou a ostatnými súťažiacimi sme skončili s výborným výsledkom: za kategóriu Líšky (žiaci 5. a 6. ročníka) získal Roman Czirók 1. miesto a Filip Rafaj 2. miesto. V kategórii Medvede (žiaci 7. a 8. ročníka) sme sa síce neumiestnili, ale inšpirovali do 3. ročníka, ktorého sa tiež plánujeme zúčastniť. Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom blahoželáme. 

 
 
FUTBALOVÝ  ÚSPECH - DVA ZLATÉ  POHÁRE  
V stredu 31.05.2017 bolo na Mladej garde zorganizované krajské kolo vo Futbal cupe. V tomto kole sa naša škola umiestnila na 1. mieste, čo znamená, že dievčenský tím postúpil na celoslovenský futbal, kde sa zúčastní veľa tímov z celého Slovenska. Dúfame, že skončíme na čo najlepšom mieste, aby sme spravili našej škole čo najlepšie meno. 
 
ÚSPECH  V CEZPOĽNOM  BEHU
V stredu 30.9.2015 naša ZŠ Pankúchová usporiadala z poverenia OÚ odboru školstva okresné kolo v CEZPOĽNOM BEHU.   
 
V súťaži dievčat sa na 1. mieste umiestnila Katarína Niňajová, 2. miesto obsadila Zuzana Zsileová a na 4. mieste dobehla Jarka Ďurišová.  To znamenalo automaticky aj víťazstvo celého družstva. V súťaži chlapcov sa na 1. mieste umiestnil Filip Vaktor, 2. miesto obsadil Jakub Krajčovič a na 7. mieste Adam Kuruc. To znamenalo taktiež  víťazstvo nášho družstva.
 
obrazok1.jpg
 
ŠPORTOVÝ  MEGAÚSPECH
futbal.jpg
Naši futbalisti bodovali.  Prebojovali sa Majstrovstvá Slovenska v malom futbale Coop Jednota, kde získali 3.miesto.   Blahoželáme !      ...čítaj viac .....  
 
 
 
ZÍSKALI  SME  TITUL - ŠKOLA  PRIATEĽSKÁ DEŤOM
unicef.jpgZískali sme titul "Škola priateľská deťom".  Ako ? Čo sme preto urobili ?  Prečítajte si viac.
 
 
scan.jpg
 
MALÁ  OLYMPIÁDA  V ANGLICKOM JAZYKU
obr.jpg
„Do you  speak English?“ 
Barborka Siváková a Anička Slodičková zo IV. A na túto otázku môžu odpovedať: „Yes, I do.“ Tieto dievčatá sú víťazky obvodného kola súťaže Malá olympiáda v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo ďalších 20 žiakov 4. ročníka petržalských škôl. Svoje vedomosti preukázali v šiestich kolách v rozprávaní, čítaní, počúvaní a písaní v cudzom jazyku. Úspešne zvládli všetky úlohy.  Dievčatám blahoželáme !
 
 
CHARITATÍVNA  ODPADOVÁ  ŠARKANIÁDA
Na jeseň sa naša škola zapojila do charitatívnej šarkaniády. Do kreatívnej a zároveň charitatívnej úlohy sa zapojilo až 211 škôl. Z toho až 196 škôl (medzi nimi aj naša škola) sa vzdalo 200 bodov, ktoré získali za zapojenie sa do tejto úlohy v prospech organizácie UNICEF na nákup školských pomôcok pre deti v Afrike. Spolu sa všetkým školám podarilo vyzbierať až 980 eur.  Pri hodnotení najlepších šarkanov sa prihliadalo na použitý materiál, na schopnosť šarkana lietať a na celkové prevedenie.   
 
Ocenené práce si môžete pozrieť vo fotogalérii na stránke www.recyklohry.sk.  
 
 
 
scan.jpg
 
NOVODOBO  SO  SHAKESPEAROM