obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Adresy 
    Tlačivá na stiahnutie 
 
NAJLEPŠÍ  ŠPORTOVCI  ŠKOLY
p1060511.jpgp1060504.jpg
30. 6. 2017 sme vyhlásili najlepšieho športovca a najlepšiu športovkyňu roka. Víťazmi a držiteľmi pohára riaditeľa školy sa stali:
Jarka Ďurišová, 7.A a Edward Benjamín Aidi, 8.B. Blahoželáme.
Výsledky žiaci ..... 

Výsledky žiačky ..... 
 
 
SÚŤAŽ - EKO-LOGICKY
Dňa 30. mája 2017 sa uskutočnila environmentálna súťaž EKO-LOGICKY v škole aj doma. Téma 2. ročníka súťaže bola: „Prírodné zdroje patria všetkým“ Za našu školu sa okresného kola na ZŠ Holíčska zúčastnili: Filip Rafaj (5.B), Roman Czirók (6.C) a Emma Filčáková (7.A). Po prezentovaní vlastných projektov v PowerPointe pred hodnotiacou komisiou a ostatnými súťažiacimi sme skončili s výborným výsledkom: za kategóriu Líšky (žiaci 5. a 6. ročníka) získal Roman Czirók 1. miesto a Filip Rafaj 2. miesto. V kategórii Medvede (žiaci 7. a 8. ročníka) sme sa síce neumiestnili, ale inšpirovali do 3. ročníka, ktorého sa tiež plánujeme zúčastniť. Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom blahoželáme. 

 
 
FUTBALOVÝ  ÚSPECH - DVA ZLATÉ  POHÁRE  
V stredu 31.05.2017 bolo na Mladej garde zorganizované krajské kolo vo Futbal cupe. V tomto kole sa naša škola umiestnila na 1. mieste, čo znamená, že dievčenský tím postúpil na celoslovenský futbal, kde sa zúčastní veľa tímov z celého Slovenska. Dúfame, že skončíme na čo najlepšom mieste, aby sme spravili našej škole čo najlepšie meno. 
 
ÚSPECH  V CEZPOĽNOM  BEHU
V stredu 30.9.2015 naša ZŠ Pankúchová usporiadala z poverenia OÚ odboru školstva okresné kolo v CEZPOĽNOM BEHU.   
 
V súťaži dievčat sa na 1. mieste umiestnila Katarína Niňajová, 2. miesto obsadila Zuzana Zsileová a na 4. mieste dobehla Jarka Ďurišová.  To znamenalo automaticky aj víťazstvo celého družstva. V súťaži chlapcov sa na 1. mieste umiestnil Filip Vaktor, 2. miesto obsadil Jakub Krajčovič a na 7. mieste Adam Kuruc. To znamenalo taktiež  víťazstvo nášho družstva.
 
obrazok1.jpg
 
ŠPORTOVÝ  MEGAÚSPECH
futbal.jpg
Naši futbalisti bodovali.  Prebojovali sa Majstrovstvá Slovenska v malom futbale Coop Jednota, kde získali 3.miesto.   Blahoželáme !      ...čítaj viac .....  
 
 
 
ZÍSKALI  SME  TITUL - ŠKOLA  PRIATEĽSKÁ DEŤOM
unicef.jpgZískali sme titul "Škola priateľská deťom".  Ako ? Čo sme preto urobili ?  Prečítajte si viac.
 
 
scan.jpg
 
MALÁ  OLYMPIÁDA  V ANGLICKOM JAZYKU
obr.jpg
„Do you  speak English?“ 
Barborka Siváková a Anička Slodičková zo IV. A na túto otázku môžu odpovedať: „Yes, I do.“ Tieto dievčatá sú víťazky obvodného kola súťaže Malá olympiáda v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo ďalších 20 žiakov 4. ročníka petržalských škôl. Svoje vedomosti preukázali v šiestich kolách v rozprávaní, čítaní, počúvaní a písaní v cudzom jazyku. Úspešne zvládli všetky úlohy.  Dievčatám blahoželáme !
 
 
CHARITATÍVNA  ODPADOVÁ  ŠARKANIÁDA
Na jeseň sa naša škola zapojila do charitatívnej šarkaniády. Do kreatívnej a zároveň charitatívnej úlohy sa zapojilo až 211 škôl. Z toho až 196 škôl (medzi nimi aj naša škola) sa vzdalo 200 bodov, ktoré získali za zapojenie sa do tejto úlohy v prospech organizácie UNICEF na nákup školských pomôcok pre deti v Afrike. Spolu sa všetkým školám podarilo vyzbierať až 980 eur.  Pri hodnotení najlepších šarkanov sa prihliadalo na použitý materiál, na schopnosť šarkana lietať a na celkové prevedenie.   
 
Ocenené práce si môžete pozrieť vo fotogalérii na stránke www.recyklohry.sk.  
 
 
 
scan.jpg
 
NOVODOBO  SO  SHAKESPEAROM