obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Naše aktivity 
    + O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    - Projekty 
      Zelená škola 
      Správaj sa normálne 
      Škola priateľská deťom 
      Sme v škole 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
ENVIRONMENTÁLNY  AKČNÝ  PLÁN
Sme radi, že náš EAP bol na tento školský rok schválený. Veľa úloh z neho sme už v priebehu školského roka splnili, ostatné budeme plniť do konca školského roka. Dúfame, že aktívnou účasťou žiakov, pedagógov, statných pracovníkov školy, rodičov sa nám podarí stať sa ZELENOU ŠKOLOU.
Ku Dňu Zelených škôl sme zhotovili poster. Keďže našou prioritnou témou je voda, tak motívom posteru je tiež voda. Na posteri je dáždnik s kvapkami vody. V nich sú zobrazené jednotlivé aktivity v rámci plnenia EAP, tzv. čisté kvapky, nádej čistého ŽP a špinavé kvapky, to sú tie, ktoré nám znečisťujú životné prostredie. Pod dáždnikom sú deti, symbol dobrého, aktívneho, veselého myslenia o budúcnosti planéty.

                                                                                                                                                                   ...ENVIRONMENTÁLNY  AKČNÝ  PLÁN...
 
ZELENÁ  ŠKOLA
img136.jpg
Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi, Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie
Sme presvedčení, že o problematike životného prostredia nestačí len získavať vedomosti, ale že je zároveň nevyhnutné snažiť sa zmeniť naše konanie. Urobiť zmenu, ktorú je vidieť a cítiť.
Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti.
 
KOLÉGIUM  ZELENEJ  ŠKOLY
Nina BRÚDEROVÁ, Lujza ĎURČANOVÁ, Bibiána HOSTINOVÁ, Jakub HRDLIČKA, Timea TOMAŠOVIČOVÁ, Katarína STACHOVÁ, IV.C
Viktória HRUBOŇOVÁ, Lenka KUĽHOVÁ, Sarah PÁPEŽOVÁ, VIII.A
Barbora IGRINYIOVÁ, Nina PROCHÁZKOVÁ, Matej SALLAY, VIII.B
Jakub MURKO, VIII.C
Mgr. Jana ORECHOVSKÁ, uč. I. stupeň
Mária TAFFERNEROVÁ, vychovávateľka ŠKD
RNDr. Ľubica OFÚKANÁ, uč. II. stupeň
Mgr. Jana TOMAŠOVIČOVÁ, uč. II. stupeň
Mgr. Mária SITÁROVÁ, vedenie školy
Tomáš NEMČEK, školník
RNDr. Gabriel GAŽI, poslanec MČ Petržalka

Bc. Mário BOŠANSKÝ, rodič
 
STRETNUTIE KOLÉGIA  ZELENEJ  ŠKOLY
27.11. sa bude konať 2. regionálny seminár Zelenej školy. Na seminári sa zúčastnia žiaci I. a II. stupňa spolu s pani vychovávateľkou Taffernerovou. Cenné rady odovzdajú ostatným členom kolégia na najbližšom zasadnutí, ktoré sa bude konať 12.12.2013. 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web