obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Naše aktivity 
    - O škole 
      Harmonogram obsadenia školských priestorov 
      Rozvrh hodín - bazén 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    - Projekty 
      Zelená škola 
      Správaj sa normálne 
      Škola priateľská deťom 
      Sme v škole 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    - Rodičovské združenie 
      Nelátkové závislosti 
      Dochádzka žiakov do školy. Záškoláctvo. 
      Šikanovanie 
      Špecifické poruchy učenia 
      Zásady domácej prípravy 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY  PEDAGÓG
PhDr. Katarína Vengrínová
Konzultácie pre rodičov po dohovore
č.t.:02/62525881-2
e-mail:  zs.vengrinova@gmail.com
PO.:       - 7,30 - 16,00
UT.:       - 7,30 - 15,00
ST.:        - 7,30 - 17,00
ŠT.:        - 7,30 - 15,00
PI.:         - 7,30 - 15,00

ŠKOLSKÝ  PSYCHOLÓG

PhDr. Zuzana Sukupová   

Konzultačné hodiny je možné dohodnúť telefonicky: 
č.t.:02/62525881-2;    0903614754
e-mail: zs.sukupova@gmail.com

PO.:       - 7,30 - 16,00
UT.:       - 7,30 - 15,00
ST.:        - 7,30 - 17,00
ŠT.:        - 7,30 - 15,00
PI.:         - 7,30 - 15,00


  VÝCHOVNÝ  PORADCA
Výchovný poradca: PhDr. Zdenka Jeneiová
Konzultačné hodiny: utorok 12,30-13,00
Kontakt: jeneiova@gmail.com 
č.t.:02/62525881-2

KOORDINÁTOR  PREVENCIE
PhDr. Zuzana Sukupová 
Kontakt podpory pri riešení nevhodného správania žiakov:   
Žiadosti o odborné  vyšetrenia, objednávanie klientov, informácie o odborných službách  
Prijímacia kancelária 
p. Renáta Kováčová 
             sociálno - administratívna pracovníčka 
       telefón: 02/ 482 081 11 
E-mail:   info@cpppapba5.sk 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web