obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Fotogaléria 
    Fotogaléria 2014/2015 
    Archív 2013/2014 
    Archív 2012/2013 
    Archív 2011/2012 
    Archív 2010/2011 
    Archív 2009/2010 
    Archív 2008/2009 
Otvorenie školského roku 2009/2010 
p9020009.jpgp9020014.jpgp9020020.jpgp9020026.jpg
Novinky v školskej jedálni: zlepšenie technického vybavenia kuchyne a zavedenie čipov.
 
p9020033.jpgpa130027.jpgpa130025.jpgpa130028.jpg
Plníme ciele projektu "Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania"
Ochutnávka zdravých pomazánok a celozrnných produktov. 
dscf4336.jpgdscf4342.jpgdscf4352.jpgdscf4371.jpg
Medzinárodné stretnutie žiakov a vyučujúcich v Maďarsku v rámci projektu COMENIUS.
 
pic_0713.jpgdsc00487.jpgpic_0815.jpgdsc00584.jpg
9.-11. 10. 2009 Plavecké medzinárodné stretnutie: ORCA Bratislava - KOMETA Brno
dscf4534.jpgdscf4539.jpgdscf4543.jpgdscf4546.jpg
15.10. 2009 - Zdravá výživa na tému - Ovovie a zelenina 
pa150037.jpgpa150048.jpgpa150002.jpgpa150083.jpg
Otvorenie výstavy ovocných a zeleninových jedál.
 
pa150006.jpgpa150012.jpgpa150070.jpgpa150075.jpg
Jesenný zber papiera
 
pa120010.jpgpa120012.jpgpa120017.jpgpa150077.jpg
Šarkaniáda v školskom klube
pa220026.jpgpa220028.jpgpa220039.jpgpa220046.jpg
Aktivity ku Svetovému dňu zvierat
pa120004.jpgpa120008.jpgpa270085.jpgpa270112.jpg
26. október 2009  Medzinárodný deň školských knižníc v znamení dramatizácie a literárnych postáv. 
pa260060.jpgpa260061.jpgpa260064.jpgpa260067.jpg
23.-27.11. Týždeň boja proti obezite
Športové aktivity pre žiakov II.stupňa
 
pb230001.jpgpb230029.jpgpb230043.jpgpb230068.jpg
Športové popoludnia v školskom klube
 
pb270156.jpgpb270158.jpgpb270162.jpgpb270164.jpg
Školské kolo speváckej súťaže - ZLATÝ  SLÁVIK
 
pb260138.jpgpb260139.jpgpb260142.jpgpb270152.jpg
Predvianočná nádielka v ŠKD
 
pc140004.jpgpc140026.jpgpc140036.jpgpc140051.jpg
Plníme ciele projektu - "Čítanie pre potešenie a poznanie"
 
pc150086.jpgpc150103.jpgpc150117.jpgpc150122.jpg
Ocenenie našich najlepších žiakov za I. polrok 2009/2010
 
dscf1135.jpgdscf1225.jpgdscf1141.jpgdscf1037.jpg
Zápis detí do I. ročníka  
dscf1266.jpgdscf1283.jpgdscf1290.jpgdscf1313.jpg
Fašiangový karneval
 
p2100038.jpgp2100050.jpgp2100071.jpgp2100072.jpg
Dejepisný kvíz - zmerajme si sily vo vedomostiach z histórie
 
p2230102.jpgp2230103.jpgp2230113.jpgp2230117.jpg
Radi súťažíme
 
p3110122.jpgp3220135.jpgp3250144.jpgp3260157.jpg
Hviezdoslavov Kubín
Klokan - matematická súťaž
Čitateľský maratón
Pankúchovská latka
Stretnutie so Shakespearom a Goethem  - recitácia v anglickom a nemeckom jazyku
p4140177.jpgp4140192.jpgp4140193.jpgp4140202.jpg
Plávanie pre zdravie 
p5130052.jpgp5130081.jpgp5130082.jpgp5130085.jpg
Prezentácie projektov žiakov 5. ročníka 
p5190008.jpgp5190018.jpgp5190035.jpgp5190038.jpg
Prezentácie projektov žiakov 6. ročníka 
p5190012.jpgp5200045.jpgp5200046.jpgp5200053.jpg
Cyklotúra 2010
 
cyklo004.jpgcyklo016.jpgcyklo026.jpgcyklo018.jpg
COMENIUS - 24.5.-28.5. - výmenný pobyt v poľskom Koszaline
 
p1000461.jpgp1000486.jpgp1000508.jpgp1000538.jpg
p1000557.jpgp1000710.jpgp1000733.jpgp1010236.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web