obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Fotogaléria 
    Fotogaléria 2014/2015 
    Archív 2013/2014 
    Archív 2012/2013 
    Archív 2011/2012 
    Archív 2010/2011 
    Archív 2009/2010 
    Archív 2008/2009 
pa230423.jpgpa220364.jpgpa220378.jpgpa230415.jpg
pa270032.jpgpa270080.jpgpa270148.jpgpa270115.jpg
Daruj hračku kamarátovi - aktivita, ktorou sa mnohí žiaci našej školy  rozlúčili  so svojimi hračkami a darovali ich iným deťom, ktorým urobili  pred Vianocami veľkú radosť.   
pc010051.jpgpc010053.jpgpc010054.jpgpc010055.jpg
Mikulášske plavecké preteky - svoje plavecké schopnosti si zmerali žiaci 3.-4.ročníka
pc030061.jpgpc030070.jpgpc030067.jpgpc030078.jpg
Príchod Mikuláša - Mikuláš v sprievode  anjela a čerta rozdával v triedach deťom  sladkosti.
pc050092.jpgpc050096.jpgpc050103.jpgpc050104.jpg
Mikulášska diskotéka s tombolou
 
pc110030.jpgpc110037.jpgpc110051.jpgpc110062.jpg
Medzinárodné plavecké trojstretnutie mladších žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti. KOMETA Brno - České Budejovice - ORCA Bratislava 
p1310030.jpgp1310038.jpgp1310056.jpgp1310047.jpg
Zápis detí do I.ročníka
 
p2070051.jpgp2070031.jpgp2070042.jpgp2070052.jpg
Fašiangový karneval
 
p2120018.jpgp2120031.jpgp2120051.jpgp2120076.jpg
Učenie môže byť zábavné - aktivity v rámci medzinárodného projektu COMENIUS
 
p2090003.jpgp2110009.jpgp2240034.jpgp2240058.jpg
"Zábava za málo peňazí" -  hry, zábavné aktivity v rámci medzinárodného  projektu COMENIUS
p2230007.jpgp2260008.jpgp2230015.jpgp2230011.jpg
Lyžiarsky výcvik - REMATA pri Handlovej  23.2.-28.2. 2009
p1040397.jpgp1040401.jpgp1040405.jpgp1040523.jpg
Čitateľský maratón slávnostne otvorila v našej školskej knižnici pani Magda Vášáryová 
p3260057.jpgp3260060.jpgp3260061.jpgp3260063.jpg
Týždeň slovenských knižníc - súťaž čitateľskej gramotnosti
"Rýchlo  a  presne"
 
p3240001.jpgp3240006.jpgp3250013.jpgp3250021.jpg
Pankúchovská latka - súťaž v skoku do výšky
p1060017.jpgp1060054.jpgp1060056.jpgp1060073.jpg
30. apríla  - Netradičné vzdelávanie s políciou
p4300006.jpgp4300012.jpgp4300039.jpgp4300056.jpg
8.5. 2009 - CYKLOTÚRA
Športové a poznávacie  stretnutie žiakov, rodičov a zamestnancov školy.
p5080106.jpgp5080081.jpgp5080093.jpgp5080121.jpg
13.5. 2009 Plavecké preteky  žiakov a ich rodičov
V tento deň sme sa zapojili aj do celoslovenského plávania, ktoré organizuje Združenie astmatikov SR
p5130050.jpgp5130049.jpgp5130076.jpgp5130085.jpg
11.5.-15.5.2009 Návšteva prtnerských škôl z Poľska a Maďarska
p5120010b.jpgp5120043.jpgp5130002.jpgp5140022.jpg
p5120005.jpgp5120010.jpgp5130055.jpgp5150009.jpg
14.5.2009  Prezentácia projektov žiakov 5.ročníka spojená s kultúrnym programom
p5140005.jpgp5140009.jpgp5140017.jpgp5140020.jpg
p5140023.jpgp5140029.jpgp5140006.jpgp5140015.jpg
"Mravenisko zábavy" - MDD 2009
Súťaž družstiev v netradičných športových disciplínach
p6010044.jpgp6010046.jpgp6010048.jpgp6010051.jpg
Florbal                                         Pankúchovská stovka
p6010020.jpgp6010028.jpgp6010023.jpgp6010026.jpg
Pankúchova hľadá talent
p6010003.jpgp6010012.jpgp6010032.jpgp6010036.jpg
11.6. 2009 - finále futbalového turnaja.   Minipenalta - 1. miesto     Penalta -2.miesto
 
p1060250.jpgp1060210.jpgp1060239.jpgp1060253.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web