obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Kontakty 
p9260078.jpgmapa.gif
                                                                                                                            Tu je naša škola
Meno školy
: Základná škola                                                                                                          
Email školy: zs.pankuch@gmail.com
Telefón: +421 2 62525881
Adresa školy: Pankúchova 4, 851 04
 

Mgr. Štefan Rác riaditeľ
02/62525882
zs.pankuch@gmail.com
Mgr. Mariana Gibejová štatutárny zástupca riaditeľa, zástupca rš. pre II. stupeň
02/62525881
gibejova@gmail.com, zs.gibejova@gmail.com
Mgr. Martina Rišiaňová zástupca riaditeľa pre I.stupeň
02/62525881
zs.risianova@gmail.com
Mgr. Mária Sitárová zástupca riaditeľa pre ŠKD, odborných zamestnancov
02/62525881
avoratis@gmail.com, zs.sitarova@gmail.com
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web