obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Naše aktivity 
    + O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    - Rodičovské združenie 
      Nelátkové závislosti 
      Dochádzka žiakov do školy. Záškoláctvo. 
      Šikanovanie 
      Špecifické poruchy učenia 
      Zásady domácej prípravy 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
Vážení rodičia,
zápis do 1. ročníka sa na našej škole uskutoční dňa
5. 4. 2019 (piatok) od 15.00 do 18.00                       6. 4. 2019 (sobota) od 8.00 do 12.00

na zápis do školy je potrebné prísť osobne aj s dieťaťom, priniesť:
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • rodný list dieťaťa
  • prihlášku
Elektronickú prihlášku môžete vyplniť vopred tu:
 
Tlačivo na prihlásenie bude k dispozícii aj pri zápise.
 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV
5. apríla 2019 o 8,45 hod.
 
i-doc.gifInformácie pre rodičov
i-doc.gifČo  ponúka  naša škola
i-doc.gifŠkolské obvody           
i-doc.gifDotazník  pre rodičov  
i-doc.gifŽiadosť o odklad         
i-doc.gifVZN - určenie miesta a času zápisu       
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web