obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    - Rodičovské združenie 
      Nelátkové závislosti 
      Dochádzka žiakov do školy. Záškoláctvo. 
      Šikanovanie 
      Špecifické poruchy učenia 
      Zásady domácej prípravy 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
nu_kwrite.gif
Trieda Triedny učiteľ e-mail zastupujúci TU
1. A Mgr. Eva  Strážovská zs.strazovska@gmail.com Mgr. Benková
1. B Mgr. Alena Szepesiová zs.szepesiova@gmail.com Mgr. Funtaliová
1. C Mgr. Miriam Funtaliová zs.funtaliova@gmail.com Mgr. Szepesiová
1. D Mgr. Daniela Benková zs.benkova@gmail.com Mgr. Strážovská
2. A Mgr. Katarína Kerpánová zs.kerpanova@gmail.com Mgr. Mašlárová
2. B Mgr. Ingrid Mašlárová zs.maslarova@gmail.com Mgr. Kerpánová
2. C Mgr. Zuazana Minárová zs.minarova@gmail.com Mgr. Zelenová
2.D Mgr. Eliška Zelenová zs.zelenova@gmail.com Mgr. Minárová
3. A PaedDr. Zuzana Bartošová zs.bartosovaz@gmail.com Mgr. Duchyňová
3. B Mgr.Beata Záškvarová zs.zaskvarova@gmail.com PaeDr. Bartošová
3. C Mgr. Andrea Duchyňová zs.duchynova@gmail.com Mgr.Záškvarová
4.A Mgr. Eva Szolcsányiová zs.szolcsanyiova@gmail.com Mgr. Hudecová
4.B Mgr.Gabriela Hudecová zs.hudecova@gmail.com Mgr. Szolcsányiová
4.C Mgr. Jana Orechovská zs.orechovska@gmail.com Mgr. Puškárová
4.D Mgr. Ľudmila Puškárová zs.puskarova@gmail.com Mgr. Orechovská
5. A Mgr. Veronika Bujnová zs.bujnova@gmail.com Mgr. Krídlová
5. B Mgr. Eva Šatková zs.satkovaeva@gmail.com RNDr. Ofúkaná
5. C RNDr. Ľubica Ofúkaná zs.ofukana@gmail.com Mgr. Urbánková
6. A Mgr. Veronika Vrábelová zs.vrabelova@gmail.com Mgr. Šatková
6. B Mgr. Jana Tomašovičová zs.tomasovicova@gmail.com Mgr. Vrábelová
7.A Mgr. Ľuboš Sibert zs.sibert@gmail.com Mgr. Halža
7.B Mgr. Barbora Ozimová zs.ozimova@gmail.com Mgr. Sibert
7.C Mgr. Júlia Urbánková zs.urbankova@gmail.com Mgr. Ozimová
8.A Mgr. Ján Horváth zs.horvathj@gmail.com Mgr. Segiňová
8.B Mgr. Lenka Segiňová zs.seginova@gmail.com Mgr. Horváth
9.A PhDr. Zdenka Jeneiová zs.jeneiova@gmail.com Mgr. Caban
9.B RNDr. Alica Miklošovičová zs.miklosovicova@gmail.com Mgr. Machová
Netriedni učitelia
Mgr. Jaroslav Caban zs.caban@gmail.com
Mgr. Milan Halža zs.halzam@gmail.com
Ing. Ľubomír Búči zs.buci@gmail.com
Mgr. Alica Machová zs.machova05@gmail.com
Mgr. Veronika Koričárová zs.koricarova@gmail.com
Mgr. Jana Krídlová zs.kridlova@gmail.com
Mgr. Daniel Vanta
zs.vantaa@gmail.com
Mgr. Mária Valkovičová
Mgr. Ján Kolesár
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web