obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Adresy 
    Tlačivá na stiahnutie 
nu_kwrite.gif
 
Trieda Triedna učiteľka e-mail Zast. tr. učiteľ
1. A Mgr. Katarína Kerpánová zs.kerpanova@gmail.com Mgr. Mašlárová
1. B Mgr. Ingrid Mašlárová zs.maslarova@gmail.com Mgr. Kerpánová
1. C Mgr. Zuzana Minárová zs.minarova@gmail.com Mgr. Vravcová
1. D Mgr. Eliška Zelenová zs.zelenova@gmail.com Mgr. Minárová
1. E Mgr. Ivana Vravcová zs.vravcova@gmail.com Mgr. Zelenová
2. A Mgr. Eva Strážovská zs.strazovska@gmail.com Mgr. Szepesiová
2. B Mgr. Alena Szepesiová zs.szepesiova@gmail.com Mgr. Duchyňová
2. C Mgr. Andrea Duchyňová zs.duchynova@gmail.com Mgr. Strážovská
3. A Mgr. Eva Szolcsányiová zs.szolcsanyiova@gmail.com Mgr. Hudecová
3. B Mgr. Gabriela Hudecová zs.hudecova@gmail.com Mgr. Szolcsányiová
3. C Mgr. Jana Orechovská zs.orechovska@gmail.com Mgr. Puškárová
3. D Mgr. Ľudmila Puškárová zs.puskarova@gmail.com Mgr. Orechovská
4.A Mgr. Beata Záškvarová zs.zaskvarova@gmail.com PaedDr. Bartošová
4.B PaedDr. Zuzana Bartošová zs.bartosovaz@gmail.com Mgr. Funtaliová
4.C Mgr. Miriam Funtaliová zs.funtaliova@gmail.com Mgr. Záškvarová
5. A Mgr. Veronika Prochásková zs.prochaskova@gmail.com Mgr. Sucháreková
5. B Mgr. Jana Tomašovičová zs.tomasovicova@gmail.com RNDr. Miklošovičová
5. C Bc. Veronika Bujnová zs.bujnova@gmail.com Mgr. Králik 
6. A Mgr. Ľuboš Sibert zs.sibert@gmail.com Mgr. Mehésová
6. B Mgr. Gabriela Mehésová zs.mehesova@gmail.com Mgr. Sibert
6. C Mgr. Júlia Urbánková zs.urbankova@gmail.com Mgr. Halža
7. A Mgr. Ján Horváth zs.horvathj@gmail.com Bc. Ozimová
7. B Mgr. Lenka Segiňová zs.seginova@gmail.com Mgr. Horváth
8. A PhDr. Zdenka Jeneiová zs.jeneiova@gmail.com Mgr. Segiňová
8. B Mgr. Katarína Sucháreková zs.sucharekova@gmail.com Mgr. Machová
9. A RNDr. Alica Miklošovičová zs.miklosovicova@gmail.com Mgr. Bachleda
9. B RNDr. Ľubica Ofúkaná zs.ofukana@gmail.com Mgr. Caban
Netriedni učitelia
Mgr. Daniel Bachleda zs.bachleda@gmail.com
Mgr. Jaroslav Caban zs.caban@gmail.com
Mgr. Milan Halža zs.halzam@gmail.com
Mgr. Miloš Králik zs.kralik1@gmail.com
Mgr. Alica Machová zs.machova.05@gmail.com
Bc. Barbora Ozimová zs.ozimova@gmail.com
Mgr. Karin Týlešová zs.tylesova@gmail.com
Mgr. Mária Valkovičová
Mgr. Ján Kolesár
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web