obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    - Rodičovské združenie 
      Nelátkové závislosti 
      Dochádzka žiakov do školy. Záškoláctvo. 
      Šikanovanie 
      Špecifické poruchy učenia 
      Zásady domácej prípravy 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
0010.gif
 
1. Vyučovanie: 

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017 (piatok). Školské vyučovanie sa začína v pondelok 4. septembra 2017. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018. Školské vyučovanie v druhom polroku začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).  
 
 
0003.gif
 
2. Prázdniny:

Prázdniny 
Posledný deň vyučovania pre začiatkom prázdnin 
Termín prázdnin 
Začiatok vyučovania po prázdninách 
jesenné 
27. 10. (piatok) 
30. 10. – 31. 10.   
02. 11. (štvrtok) 
vianočné 
22. 12. (piatok) 
23. 12. – 05. 01.  
08. 01 (pondelok) 
polročné 
01. 02. (štvrtok) 
02. 02. 
05. 02. (pondelok) 
jarné 
02. 03. (piatok) 
05. 03. – 09.03 
12. 03. (pondelok) 
veľkonočné 
28. 03. (streda) 
29. 03. – 03. 04. 
04. 04. (streda) 
letné 
29. 06. (piatok) 
02.  07. – 31. 08.   
03. 09. (pondelok) 

0011.gif
  Vydávanie vysvedčení:

I. polrok:         31. január 2018 (streda, výpis na požiadanie rodiča)  

II. polrok:        29. jún 2018 (piatok) 
4.  Štátne sviatky v dňoch vyučovania:

15. september (piatok) – Sedembolestná Panna Mária 
1. november (streda) – Sviatok Všetkých svätých
 
17. november (piatok) – Deň boja za slobodu a demokraciu 
1. máj (utorok) – Sviatok práce 
8. máj (utorok) – Sviatok práce 

 
5.   Termíny zasadnutí pedagogických rád, TA RZ a RR

Pedagogické rady 
TA RZ 
RR 
25. september  
11. september  
  
13. november  
13. november  
6. november 
24. január  
15. január  
  
16. apríl  
16. apríl  
9. apríl  
25. jún  
4. jún  
  

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web