obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Adresy 
    Tlačivá na stiahnutie 
 
Trieda Triedna učiteľka Vychovávateľky e-mail
1.A Mgr. Katarína Kerpánová p. Ľubica Galovičová zs.galovicova@gmail.com
1.B Mgr. Ingrid Mašlárová
p. Oľga Kralovičová zs.kralovicova@gmail.com
1.C Mgr. Zuzana Minárová
p. Lucia Lacková zs.lackovalucia@gmail.com
1.D Mgr. Eliška Zelenová p. Zuzana Cibulová zs.cibulova@gmail.com
1.E Mgr. Ivana Vravcová p. Mária Taffernerová zs.taffernerova@gmail.com
2.A Mgr. Eva Strážovská Mgr. Helena Byvalcová zs.byvalcova@gmail.com
2.B Mgr. Alena Szepesiová
Mgr. Viera Kaderková
zs.kaderkova@gmail.com
2.C Mgr. Andrea Duchyňová
p. Vlasta Moravčíková zs.moravcikova@gmail.com
3.A Mgr. Eva Szolcsányiová
p. Alena Zlatošová zs.zlatošova@gmail.com
3.B Mgr. Gabriela Hudecová
Mgr. Gabriela Hudecová
zs.hudecova@gmail.com
3.C Mgr. Jana Orechovská
deti sa delia
 
3.D Mgr. Ľudmila Puškárová
deti sa delia
 
4.A Mgr. Beata Záškvarová
PaedDr. Zuzana Bartošová
zs.bartosovaz@gmail.com
4.B PaedDr. Zuzana Bartošová deti sa delia

 
4.C Mgr. Miriam Funtaliová p. Anna Hodžová zs.hodzova@gmail.com  

Školský klub detí začína činnosť o 6,30. Deti do klubu prichádzajú v čase 6,30 - 7,30 h. O 7,40 h odchádzajú do svojich tried. Činnosť pokračuje po vyučovaní. Rodičia si môžu zo školského klubu dieťa zobrať do 14,00 h. Potom až od 15,30 h. Činnosť školského klubu je do 17,30 h.
Každý rodič na začiatku školského roka dostane 4 kartičky s menom svojho dieťaťa. S touto kartičkou počas celého školského roka si rodič vyzdvihne dieťa zo školského klubu na vrátnici školy.
........podrobnejšie informácie o organizácii ŠKD......

Číslo účtu ŠKD: 9400964010, kód banky: 5600
 
Vážení rodičia! 
 
Pokiaľ platíte úhradu za školský klub prevodom na účet, nemusíte posielať potvrdenia o zaplatení pani vychovávateľke. Termín uhradenia platby zostáva nezmenený, teda do 10. kalendárneho dňa v mesiaci. Táto úprava platí od 23. novembra 2015. 
 
i-pdf2.gifVÝCHOVNÝ  PROGRAM - Klub pestrosti a zvedavosti
i-pdf2.gifVÝCHOVNÝ  PLÁN
i-pdf2.gifNAŠE AKTIVITY
i-pdf2.gifODDELENIA ŠKD
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web