obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    - Rodičovské združenie 
      Nelátkové závislosti 
      Dochádzka žiakov do školy. Záškoláctvo. 
      Šikanovanie 
      Špecifické poruchy učenia 
      Zásady domácej prípravy 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
 
                           Slávnostná certifikácia: Sme opäť ZELENOU ŠKOLOU 
 
prezentacia1.jpg
Začiatkom októbra sa členky nášho kolégia Zelenej školy vo Zvolene zúčastnili slávnostnej certifikácie celonárodného programu Zelená škola. Sme veľmi radi, že sa s vami môžeme podeliť o veľmi radostnú správu, a to, že sa nám na konci minulého školského roka opäť podarilo získať titul Zelená škola. Tri roky sme plnili úlohy nie veľmi obľúbenej a nie ľahkej témy: Zelené obstarávanie a úradovanie. Mnohými aktivitami  učitelia so žiakmi i rodičmi plnili  úlohy environmentálneho akčného plánu. Za to vám patrí veľká vďaka. Mnohí ste zmenili myslenie pozitívnym smerom k životnému prostrediu. Certifikácia bola naozaj slávnostná. Zúčastnili sa na nej zástupcovia z viac ako 100 škôl z celého Slovenska. Prítomným prišiel poďakovať a zaželať ďalšie environmentálne úspechy pán prezident Andrej Kiska. Bolo to pre všetkých prítomných veľké prekvapenie. Zo slávnosti sme si priniesli nielen Cerifikát, ale aj zelenú vlajku. Určite ste si ju už vo vestibule všimli. Túto vlajku môžu mať školy, ktoré sú úspešné v medzinárodnom programe, dva roky, potom ju musia opäť obhájiť. Ďalšie obhajovanie nás čaká o dva roky.  
 
 
NAJLEPŠÍ  ŠPORTOVCI  ŠKOLY
p1060511.jpgp1060504.jpg
30. 6. 2017 sme vyhlásili najlepšieho športovca a najlepšiu športovkyňu roka. Víťazmi a držiteľmi pohára riaditeľa školy sa stali:
Jarka Ďurišová, 7.A a Edward Benjamín Aidi, 8.B. Blahoželáme.
Výsledky žiaci ..... 

Výsledky žiačky ..... 
 
 
SÚŤAŽ - EKO-LOGICKY
Dňa 30. mája 2017 sa uskutočnila environmentálna súťaž EKO-LOGICKY v škole aj doma. Téma 2. ročníka súťaže bola: „Prírodné zdroje patria všetkým“ Za našu školu sa okresného kola na ZŠ Holíčska zúčastnili: Filip Rafaj (5.B), Roman Czirók (6.C) a Emma Filčáková (7.A). Po prezentovaní vlastných projektov v PowerPointe pred hodnotiacou komisiou a ostatnými súťažiacimi sme skončili s výborným výsledkom: za kategóriu Líšky (žiaci 5. a 6. ročníka) získal Roman Czirók 1. miesto a Filip Rafaj 2. miesto. V kategórii Medvede (žiaci 7. a 8. ročníka) sme sa síce neumiestnili, ale inšpirovali do 3. ročníka, ktorého sa tiež plánujeme zúčastniť. Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom blahoželáme. 

 
 
FUTBALOVÝ  ÚSPECH - DVA ZLATÉ  POHÁRE  
V stredu 31.05.2017 bolo na Mladej garde zorganizované krajské kolo vo Futbal cupe. V tomto kole sa naša škola umiestnila na 1. mieste, čo znamená, že dievčenský tím postúpil na celoslovenský futbal, kde sa zúčastní veľa tímov z celého Slovenska. Dúfame, že skončíme na čo najlepšom mieste, aby sme spravili našej škole čo najlepšie meno. 
 
ÚSPECH  V CEZPOĽNOM  BEHU
V stredu 30.9.2015 naša ZŠ Pankúchová usporiadala z poverenia OÚ odboru školstva okresné kolo v CEZPOĽNOM BEHU.   
 
V súťaži dievčat sa na 1. mieste umiestnila Katarína Niňajová, 2. miesto obsadila Zuzana Zsileová a na 4. mieste dobehla Jarka Ďurišová.  To znamenalo automaticky aj víťazstvo celého družstva. V súťaži chlapcov sa na 1. mieste umiestnil Filip Vaktor, 2. miesto obsadil Jakub Krajčovič a na 7. mieste Adam Kuruc. To znamenalo taktiež  víťazstvo nášho družstva.
 
obrazok1.jpg
 
ŠPORTOVÝ  MEGAÚSPECH
futbal.jpg
Naši futbalisti bodovali.  Prebojovali sa Majstrovstvá Slovenska v malom futbale Coop Jednota, kde získali 3.miesto.   Blahoželáme !      ...čítaj viac .....  
 
 
 
ZÍSKALI  SME  TITUL - ŠKOLA  PRIATEĽSKÁ DEŤOM
unicef.jpgZískali sme titul "Škola priateľská deťom".  Ako ? Čo sme preto urobili ?  Prečítajte si viac.
 
 
scan.jpg
 
MALÁ  OLYMPIÁDA  V ANGLICKOM JAZYKU
obr.jpg
„Do you  speak English?“ 
Barborka Siváková a Anička Slodičková zo IV. A na túto otázku môžu odpovedať: „Yes, I do.“ Tieto dievčatá sú víťazky obvodného kola súťaže Malá olympiáda v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo ďalších 20 žiakov 4. ročníka petržalských škôl. Svoje vedomosti preukázali v šiestich kolách v rozprávaní, čítaní, počúvaní a písaní v cudzom jazyku. Úspešne zvládli všetky úlohy.  Dievčatám blahoželáme !
 
 
CHARITATÍVNA  ODPADOVÁ  ŠARKANIÁDA