obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 + Hlavná stránka 
    - Projekty 
      Zelená škola 
      Správaj sa normálne 
      Škola priateľská deťom 
      Sme v škole 
SME v škole
Nadácia Petit Academy pripravila a zadarmo dodáva do základných škôl, gymnázií a stredných škôl pracovné zošity s cieľom sprostredkovať vedomosti zábavnou formou.
V pracovnom zošite sa okrem odborného textu, ktorý je v súlade s učebnými osnovami, nachádza aj množstvo úloh interaktívneho charakteru, pri ktorých študenti využívajú informácie z denníka SME.
Pracovné zošity sú spracované na rôzne predmety a témy (slovenský jazyk a literatúra, zemepis, občianska výchova, informatika, náuka o spoločnosti atď.). Dĺžka trvania projektu je cca 8 týždňov.
sme_v_skole.gif
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web