obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
LYŽOVAČKA NA  MARTINKÁCH
img_2353.jpgimg_2359.jpgimg_2319.jpg
 
12 HODINOVÁ  PLAVECKÁ  ŠTAFETA
Pri príležitosti 30. výročia založenia ZŠ Pankúchova 4 (1. júl 2018) sme 29. januára uskutočnili 12 hodinovú plaveckú štafetu. Štafeta bola rozdelená na 3 kategórie: žiaci, orkáči a dospelí. Každá kategória mala na plávanie 4 hodiny. V žiackej kategórii sa zúčastnilo spolu 173 žiakov našej školy a žiakov ďalších deviatich základných škôl Petržalky. Spolu odplávali 32 600 metrov. V kategórii orkáči plávalo 45 plavcov, ktorí naplávali spolu 45 050 metrov. Rodinných príslušníkov a zamestnancov školy sa zúčastnilo 34. Odplávali najviac – 45 150 metrov. Spolu sa na štafete zúčastnilo 252 plavcov a odplávali 123 800 metrov.  

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí aktívne podporili toto naše vydarené podujatie. Veríme, že prispelo tiež k posilneniu zdravia zúčastnených.   
Mgr. Štefan Rác, riaditeľ      
 
foto nájdeš tu
 

 
MIKULÁŠSKE  PLAVECKÉ  PRETEKY
Naši najmenší plavci aj tento rok privítali Mikuláša v bazéne. V utorok 5.12. 2017 sa konali Mikulášske plavecké preteky pre žiakov 2. – 4. ročníka. Zasúťažili si v plaveckých disciplínach prsia, kraul a znak. Výsledkovú listinu nájdete v priloženej tabuľke. Sladkú odmenu za športový výkon si odniesol každý pretekár. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.
  


 
OSLAVU 30. VÝROČIA  ŠKOLY  SME ODŠTARTOVALI   V  ŠPORTOVOM DUCHU
V piatok 8. septembra sa v rámci Účelového cvičenia a Cvičenia v prírode uskutočnila prvá veľká akcia v 30. roku existencie ZŠ Pankúchova 4 – beh okolo školy. Žiaci 1. a 2. ročníka bežali okruh 300 m, žiaci 4. a 5. ročníka okruh 500 m a žiaci 5. až 9. ročníka okruh dlhý 700 m. Spolu sa na behu zúčastnilo 470 žiakov a spolu prebehli 256 580 m. Najrýchlejšie priemerné časy na žiaka podľa ročníkov dosiahli 1. A, 2. C, 3. A, 4. B, 5. A, 6. B, 7. B, 8. B a 9. B. Všetci žiaci víťazných tried dostali od Rodičovského združenia džús.

ÚSPEŠNÝ  JARNÝ ZBER PAPIERA
V apríli sa v našej škole organizoval zber papiera. Netrval tak dlho ako predchádzajúce zbery, ale množstvom nazbieraného a odovzdaného papiera sa predchádzajúcim zberom vyrovnal. Do zberu sa zapojili žiaci všetkých tried. Z celkového počtu žiakov prinieslo papier 60% žiakov, a len z jednej triedy – II.A priniesli všetci žiaci. Celkové množstvo papiera je 28 376 kg. Najviac papiera v priemere na 1 žiaka priniesli žiaci zo VI.B, a to 186,7 kg. Obsadili v školskej súťaži 1. miesto hlavne zásluhou žiačky Vanesy Schwartzovej, ktorá priniesla  3474,6 kg. Na 2. mieste sa umiestnili najmladší žiaci, teda prváci z I. A triedy, s priemerom 171,4 kg papiera na žiaka. Aj oni majú svoju najlepšiu zberačku. Je ňou Natália Plevková, ktorá priniesla 2514,1 kg papiera. Na 3. mieste sa umiestnila trieda IV.A s priemerom na žiaka 149,1 kg. Tak ako aj po minulé zbery aj v tomto zbere najviac papiera z tejto triedy priniesol Tomáš Janžo a to 1751,9 kg. Okrem týchto troch žiakov ešte ďalších 66 žiakov prinieslo viac ako 100 kg papiera.
Určite by jarný zber papiera nebol taký úspešný, keby v ňom nepomáhali žiaci, učitelia a veľkou mierou rodičia. Preto všetkým, ktorí  sa zberu zúčastnili, v zbere pomáhali, do zberu privážali a prinášali papier jeden krát alebo aj niekoľkokrát patrí veľké ĎAKUJEME.
Podrobné vyhodnotenie ....  
 

 
PANKÚCHOVSKÁ  LATKA
ob2.jpg
Pred Veľkonočnými prázdninami 12. 4. 2017 sme zorganizovali už 19. ročník Pankúchovskej latky -majstrovstiev školy v skoku do  výšky.
Do súťaže sa zapojilo 99 športovcov. Súťaž slávnostne zahájil a všetkým poprial veľa úspechov riaditeľ školy. Žiaci sa snažili podať čo najlepší výkon a vzájomne sa povzbudzovali. Vládla príjemná súťažná atmosféra. Najlepší súťažiaci boli odmenení diplomom a sladkosťami na ktoré finančne prispelo ZRŠ našej školy. 
O najlepší výkon sa postarala žiačka VIII. ročníka Ninka Vitalošová, ktorá zlepšila dlhoročný rekord školy žiačok o päť centimetrov a zdolala latku vo výške 145 centimetrov. Blahoželáme jej k vynikajúcemu výkonu. 
 

 
MIKULÁŠSKE  PLAVECKÉ  PRETEKY
V utorok 6.12.2016 sa konali tradičné Mikulášske plavecké preteky. Žiaci z 2. – 4. ročníka súťažili v troch plaveckých disciplínach – kraul, prsia a znak. Niekoľko prihlásených súťažiacich sa nezúčastnilo kvôli chorobe, napriek tomu sa v bazéne vystriedalo spolu 44 plavcov. Víťazov vám predstavujeme v tabuľke. Sladkú odmenu a skvelý pocit zo športového dopoludnia si odniesli všetci zúčastnení. Všetkým plavcom ďakujeme za účasť a prajeme veľa pekných športových zážitkov.         ......... výsledky..........
 

 
 
DEŇ JABLKA
V našej škole sa jeden celý  deň  niesol v duchu  zázraku menom jablko.  Prečo jablkový zázrak?   Jabĺčko je krásne, výborne chutí a je veľmi zdravé.  Šťavnatý kúsok jablka zásobí  naše telo energiou, uhasí  nám smäd vďaka obsahu ovocných kyselín a dokonca nás aj dobre zasýti...... 
      
Poďakovanie patrí všetkým žiakom, učiteľom, ale aj rodičom, ktorí vyprevadili svoje deti do školy s taškou plnou jablkových dobrôt. Rodičovské združenie sa postaralo aj o jablkové osvieženie a odmeny pre žiakov. Túto krásnu aktivitu nám bude pripomínať 6  stromčekov, samozrejme jabloní, ktoré zasadili za odmenu triedy, ktorým sa pri plnení aktivít v rámci Dňa jablka najviac darilo. 
...fotoprezentácia...                                                                                                                                      ... čítaj celý článok...
 
 
ŠKOLSKÁ  ŠPORTOVÁ  OLYMPIÁDA
Metodické združenie 3. a 4. ročníka pri ZŠ Pankúchova od roku 2004 organizuje vždy v roku konania olympijských hier Školskú športovú olympiádu pre svojich žiakov. Jej cieľom je, aby si žiaci aktívne, tak ako onedlho skutoční športovci, vyskúšali vo vybraných športových disciplínach svoje schopnosti, porovnali svoje sily, rýchlosť a šikovnosť. 

....... čítaj a pozeraj ďalej......

 
 
CESTUJEME   PO  EURÓPE
Žiaci II. stupňa si so svojimi triednymi učiteľmi pripravovali  triedy na projektový deň. Každá trieda si vylosovala dva štáty z Európskej únie a jeden si vybrala na prezentáciu. Triedy sa postupne premieňali na európske štáty. Deň "D" vyvrcholil 24. mája v utorok nástupom vlajkonosičov. Zástupcovia z každej triedy prezentovali pred všetkými spolužiakmi II. stupňa svoj štát. Prezentácie ďalších projektov pokračovali v jednotlivých triedach. Žiaci prezentovali svoje vedomosti o  hospodárstve, geografii, histórii či kultúre svojho štátu. Návštevníkov ponúkali národnými jedlami a nápojmi. V triedach ste mohli vidieť pláž, more, čajovňu, bicykle, gréckych bohov, španielske tanečnice, historické či súčasné  osobnosti.
.... a to takto to prebiehalo - fotoprezentácia ....

 
VYDARENÝ  JARNÝ ZBER
V piatok 29.4.  sme ukončili zber papiera. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli  do zberu a pomohli tak zachrániť celý les. Vyzbierali sme  takmer 21 000 kg . Priemer na žiaka je 37,4 kg.  Zapojilo sa 56,1 % žiakov, čo je viac ako polovica.100 % účasť v zbere papiera zaznamenala 2.B trieda, ktorá skončila v tejto kategórii na 1. mieste.  V počte kg na žiaka zvíťazila  1.B s počtom 85,9 kg na žiaka.  
Poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí pri zbere papiera pomáhali. Ďakujeme aj pánovi školníkovi a ďalším 20 tim  pani učiteľkám a pánom učiteľom, ktorí papier preberali a vážili. 
Veľké ĎAKUJEME  odovzdajte  aj rodičom, bez ktorých by náš zber nemohol byť úspešní.
 
prezentacia1.jpg
 
TESTOVANIE 9 - 2016
S veľkým záujmom a nedočkavo som čakal na výsledky našich deviatakov v tohtoročnom testovaní. Žiaci sa na ostré testovanie mohli pripraviť aj v pilotnom testovaní, ktoré vypracovávali papierovou formou a potom v generálnej skúške na elektronické testovanie. Po nej sa rozhodlo 19 žiakov vypracovať testy elektronicky.
Zo SJL boli najúspešnejšie dievčatá Vanessa Luprichová, Eliška Šteffelová z 9. A a  Dominika Šteflíková z 9. B, ktoré dosiahli úspešnosť 92 %. Z MAT boli najúspešnejší so 100 % úspešnosťou Michal Jaška a Dominika Šteflíková z 9. B. 95 % úspešnosť získal Jakub Krajčovič z 9. A a úspešnosť 90 % Eliška Šteffelová 9. A, Šimon Kadnár a Sabina Vaniherová 9. B.    
Celkovo najlepšie zvládla testovanie Dominika Šteflíkova s priemernou úspešnosťou 96 %, Michal Jaška 9. B s 94 % a Eliška Šteffelová 9. A s priemerom 91 %.   
Všetkým týmto žiakom blahoželáme k výbornému výsledku.   
Štefan Rác, riaditeľ  
 
 
ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA
obrazok1.jpg
1.apríla bolo v našej základnej škole naozaj veselo. A nielen preto, že bol prvý apríl a žiaci vymýšľali ako spolužiakov či učiteľov vtipne „nachytať“.  Predovšetkým to bol Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov1. deň zápisu detí pre nový školský rok. Dopoludnia rodiča a tiež pár zvedavých detí navštívili vyučovanie. Pozreli sa ako sa učia prváci aj druháci, ako vedia čítať, počítať, hovoriť po anglicky, alebo plávať.
No a predškoláci so svojimi rodičmi začali chodiť do školy popoludní. A bolo ich naozaj veľa. Deti robili pracovné listy, recitovali aj spievali, vyskúšali si úlohy pri interaktívnej tabuli a odniesli si domov darčeky, ktoré im pripravili ich budúci spolužiaci. Kto bol hladný, mohol sa občerstviť chutnými nátierkami a sirupom, ktoré pripravila školská jedáleň. Vrava a ruch pokračovali ešte v sobotu, kedy sa zápis skončil.   
Zapísali sme spolu 124 prváčikov. Niektorí budú mať ešte odklad školskej dochádzky, ale s väčšinou z nich sa stretneme v septembri v prvej triede. 
 
 
VYDARENÉ  VEĽKONOČNÉ  TRHY
p3220105.jpg
Veľkonočné trhy
Pásmom detských riekaniek, hier a veľkonočných vinšov sme v školskom klube otvorili veľkonočné trhy. Deti sa predstavili  v krátkom kultúrnom programe. Priblížili zvyky, ktoré udržiavajú v mnohých rodinách. Po kultúrnom programe si všetci návštevníci trhov mohli pozrieť a zakúpiť výrobky, ktoré robili deti so svojimi pani vychovávateľkami, pani učiteľkami. Potešilo nás, že o toto zaujímavé popoludnie mali rodičia záujem a prišli sa na svoje ratolesti pozrieť, povzbudiť ich, porozprávať sa s pani vychovávateľkami. Za drobný peniaz alebo podľa vlastného zváženia si zakúpili výrobky detí. Ďakujeme rodičom, ktorí si našli čas a prišli sa na veľkonočné trhy pozrieť. Vyzbierané peniaze sa použijú na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube. 
 
SEBAHODNOTIACE  PROCESY
p1050061.jpg
          ZŠ Pankúchova 4 realizuje od roku 2012 autoevalvačné procesy. 11. februára 2016 organizovalo Oddelenie školstva a športu Miestneho úradu Bratislava-Petržalka v spolupráci s našou školou seminár „Sebahodnotiace procesy ako objektívna potreba poznania úrovne vzdelávania v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka“.   ... čítaj celý článok... 

p1050063.jpg
 
HOVORME  O  JEDLE
Aj tento rok sme sa zapojili do súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“. Cieľom aktivít bolo tvorivým spôsobom podporiť  žiakov pri získavaní poznatkov o vhodných potravinách, o ich úlohe pri ochrane zdravia  či o správnych stravovacích návykoch.    ....časť prezentácie...
 
  • Pondelok  sa niesol v znamení hesla „Chlieb, ryža a obilniny základné sú potraviny,   k tomu tanier zemiakov, to je strava školákov“.     
  • V utorok  pokračovalo ovocno-zeleninové básnenie, počítanie, spievanie  či kreslenie.  
  • Aj mlieko a mliečne výrobky sú pre naše zdravie nenahraditeľné, takže v stredu  nechýbali jogurty, mlieko  a syry.  
  • Vo štvrtok  deviataci  za pomoci krátkeho sloganu: „Mäso, ryby, vajcia, strukoviny rozdajú nám bielkoviny“ zdôrazňovali v triedach prvého stupňa ich význam pre človeka.
  • Piatok bol sladký a medový deň.  

 
ŠKOLA  PRIATEĽSKÁ  DEŤOM
Teší nás, že naša škola opäť získala titul ŠKOLA  PRIATEĽSKÁ  DEŤOM. Veríme, že titul si udržíme aj v budúcom školskom roku.banner268x169-1.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web