obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Naše aktivity 
    + O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
MIMORIADNE OKTÓBROVÉ  AKTIVITY
I. stupeň sa zapojil do celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle. O tom, že aktivity boli zaujímavé, nápadité a tvorivé svedčia aj nasledovné prezentácie. 

II. stupeň -za zapojil do aktivít organizovaných k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Každá trieda si pripravila prezentáciu alebo svoje video k téme "100 rokov od vzniku Československa" 
 
 
LYŽOVAČKA NA  MARTINKÁCH
img_2353.jpgimg_2359.jpgimg_2319.jpg
 
12 HODINOVÁ  PLAVECKÁ  ŠTAFETA
Pri príležitosti 30. výročia založenia ZŠ Pankúchova 4 (1. júl 2018) sme 29. januára uskutočnili 12 hodinovú plaveckú štafetu. Štafeta bola rozdelená na 3 kategórie: žiaci, orkáči a dospelí. Každá kategória mala na plávanie 4 hodiny. V žiackej kategórii sa zúčastnilo spolu 173 žiakov našej školy a žiakov ďalších deviatich základných škôl Petržalky. Spolu odplávali 32 600 metrov. V kategórii orkáči plávalo 45 plavcov, ktorí naplávali spolu 45 050 metrov. Rodinných príslušníkov a zamestnancov školy sa zúčastnilo 34. Odplávali najviac – 45 150 metrov. Spolu sa na štafete zúčastnilo 252 plavcov a odplávali 123 800 metrov.  

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí aktívne podporili toto naše vydarené podujatie. Veríme, že prispelo tiež k posilneniu zdravia zúčastnených.   
Mgr. Štefan Rác, riaditeľ      
 
foto nájdeš tu
 

 
MIKULÁŠSKE  PLAVECKÉ  PRETEKY
Naši najmenší plavci aj tento rok privítali Mikuláša v bazéne. V utorok 5.12. 2017 sa konali Mikulášske plavecké preteky pre žiakov 2. – 4. ročníka. Zasúťažili si v plaveckých disciplínach prsia, kraul a znak. Výsledkovú listinu nájdete v priloženej tabuľke. Sladkú odmenu za športový výkon si odniesol každý pretekár. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.
  


 
OSLAVU 30. VÝROČIA  ŠKOLY  SME ODŠTARTOVALI   V  ŠPORTOVOM DUCHU
V piatok 8. septembra sa v rámci Účelového cvičenia a Cvičenia v prírode uskutočnila prvá veľká akcia v 30. roku existencie ZŠ Pankúchova 4 – beh okolo školy. Žiaci 1. a 2. ročníka bežali okruh 300 m, žiaci 4. a 5. ročníka okruh 500 m a žiaci 5. až 9. ročníka okruh dlhý 700 m. Spolu sa na behu zúčastnilo 470 žiakov a spolu prebehli 256 580 m. Najrýchlejšie priemerné časy na žiaka podľa ročníkov dosiahli 1. A, 2. C, 3. A, 4. B, 5. A, 6. B, 7. B, 8. B a 9. B. Všetci žiaci víťazných tried dostali od Rodičovského združenia džús.

 
PANKÚCHOVSKÁ  LATKA
ob2.jpg
Pred Veľkonočnými prázdninami 12. 4. 2017 sme zorganizovali už 19. ročník Pankúchovskej latky -majstrovstiev školy v skoku do  výšky.
Do súťaže sa zapojilo 99 športovcov. Súťaž slávnostne zahájil a všetkým poprial veľa úspechov riaditeľ školy. Žiaci sa snažili podať čo najlepší výkon a vzájomne sa povzbudzovali. Vládla príjemná súťažná atmosféra. Najlepší súťažiaci boli odmenení diplomom a sladkosťami na ktoré finančne prispelo ZRŠ našej školy. 
O najlepší výkon sa postarala žiačka VIII. ročníka Ninka Vitalošová, ktorá zlepšila dlhoročný rekord školy žiačok o päť centimetrov a zdolala latku vo výške 145 centimetrov. Blahoželáme jej k vynikajúcemu výkonu. 
 

 
MIKULÁŠSKE  PLAVECKÉ  PRETEKY
V utorok 6.12.2016 sa konali tradičné Mikulášske plavecké preteky. Žiaci z 2. – 4. ročníka súťažili v troch plaveckých disciplínach – kraul, prsia a znak. Niekoľko prihlásených súťažiacich sa nezúčastnilo kvôli chorobe, napriek tomu sa v bazéne vystriedalo spolu 44 plavcov. Víťazov vám predstavujeme v tabuľke. Sladkú odmenu a skvelý pocit zo športového dopoludnia si odniesli všetci zúčastnení. Všetkým plavcom ďakujeme za účasť a prajeme veľa pekných športových zážitkov.         ......... výsledky..........
 

 
 
DEŇ JABLKA
V našej škole sa jeden celý  deň  niesol v duchu  zázraku menom jablko.  Prečo jablkový zázrak?   Jabĺčko je krásne, výborne chutí a je veľmi zdravé.  Šťavnatý kúsok jablka zásobí  naše telo energiou, uhasí  nám smäd vďaka obsahu ovocných kyselín a dokonca nás aj dobre zasýti...... 
      
Poďakovanie patrí všetkým žiakom, učiteľom, ale aj rodičom, ktorí vyprevadili svoje deti do školy s taškou plnou jablkových dobrôt. Rodičovské združenie sa postaralo aj o jablkové osvieženie a odmeny pre žiakov. Túto krásnu aktivitu nám bude pripomínať 6  stromčekov, samozrejme jabloní, ktoré zasadili za odmenu triedy, ktorým sa pri plnení aktivít v rámci Dňa jablka najviac darilo. 
...fotoprezentácia...                                                                                                                                      ... čítaj celý článok...
 
 
ŠKOLSKÁ  ŠPORTOVÁ  OLYMPIÁDA
Metodické združenie 3. a 4. ročníka pri ZŠ Pankúchova od roku 2004 organizuje vždy v roku konania olympijských hier Školskú športovú olympiádu pre svojich žiakov. Jej cieľom je, aby si žiaci aktívne, tak ako onedlho skutoční športovci, vyskúšali vo vybraných športových disciplínach svoje schopnosti, porovnali svoje sily, rýchlosť a šikovnosť. 

....... čítaj a pozeraj ďalej......

 
 
CESTUJEME   PO  EURÓPE
Žiaci II. stupňa si so svojimi triednymi učiteľmi pripravovali  triedy na projektový deň. Každá trieda si vylosovala dva štáty z Európskej únie a jeden si vybrala na prezentáciu. Triedy sa postupne premieňali na európske štáty. Deň "D" vyvrcholil 24. mája v utorok nástupom vlajkonosičov. Zástupcovia z každej triedy prezentovali pred všetkými spolužiakmi II. stupňa svoj štát. Prezentácie ďalších projektov pokračovali v jednotlivých triedach. Žiaci prezentovali svoje vedomosti o  hospodárstve, geografii, histórii či kultúre svojho štátu. Návštevníkov ponúkali národnými jedlami a nápojmi. V triedach ste mohli vidieť pláž, more, čajovňu, bicykle, gréckych bohov, španielske tanečnice, historické či súčasné  osobnosti.
.... a to takto to prebiehalo - fotoprezentácia ....

 
SEBAHODNOTIACE  PROCESY
p1050061.jpg
          ZŠ Pankúchova 4 realizuje od roku 2012 autoevalvačné procesy. 11. februára 2016 organizovalo Oddelenie školstva a športu Miestneho úradu Bratislava-Petržalka v spolupráci s našou školou seminár „Sebahodnotiace procesy ako objektívna potreba poznania úrovne vzdelávania v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka“.   ... čítaj celý článok... 

p1050063.jpg
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web