obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    - Rodičovské združenie 
      Dochádzka žiakov do školy. Záškoláctvo. 
      Šikanovanie 
      Špecifické poruchy učenia 
      Zásady domácej prípravy 
    Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Adresy 
    Tlačivá na stiahnutie 
ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY  PEDAGÓG
PhDr. Katarína Vengrínová
Konzultácie pre rodičov po dohovore
č.t.:02/62525881-2
e-mail:  zs.vengrinova@gmail.com
PO.:       - 7,30 - 17,00
UT.-PI.: - 7,30 - 15,00

ŠKOLSKÝ  PSYCHOLÓG
PhDr. Zuzana Sukupová   

Konzultačné hodiny je možné dohodnúť telefonicky: 
č.t.:02/62525881-2;    0903614754
e-mail: zs.sukupova@gmail.com

PO.:       - 7,30 - 17,00
UT.-PI.: - 7,30 - 15,00


  VÝCHOVNÝ  PORADCA
Výchovný poradca: PhDr. Zdenka Jeneiová
Konzultačné hodiny: utorok 12,30-13,00
Kontakt: jeneiova@gmail.com 
č.t.:02/62525881-2
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web