obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 + Hlavná stránka 
 
INFORMÁCIA PRE  RODIČOV - ŠKD
 
PONUKA  KRÚŽKOV
 
CHCETE SA UČIŤ ANGLICKY ?
Milí rodičia,
na ZŠ Pankúchova budú prebiehať  v školskom roku 2017/2018 kurzy anglického jazyka START RIGHT v spolupráci  s medzinárodnou  jazykovou školou International House Bratislava.
......informácie o výučbe.......
......týždenné kurzy ........

 
ĎAKUJEME ZA VAŠE 2%
Vážení rodičia!
Pripomíname vám, že do konca apríla 2017 môžete darovať 2 % dane na naše OZ: Rodičovské združenie pri ZŠ Pankúchova 4.
Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vám poslali po vašich deťoch triedni učitelia. Toto tlačivo si môžete nájsť aj na webovom sídle školy pod Rodičovským združením, kde nájdete aj tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane.
Obidve vyplnené tlačivá treba odovzdať na Daňovom úrade, Ševčenkova 32 alebo na hociktorom inom sídle daňového úradu. Poskytujeme vám tiež možnosť poslať tlačivá po dieťati do našej školy, ktorá zabezpečí ich odovzdanie na Daňovom úrade.
Ďakujeme za vašu finančnú podporu!
Vladimír Kuľha                           Mgr. Štefan Rác
predseda RZ                                   riaditeľ školy 
 
INFORMÁCIE  OD  VÝCHOVNÉHO  PORADCU
Informácia o prijímacom konaní na stredné školy pre školský rok 2016/2017 

Deň župných škôl v Avione
 
Bratislavský samosprávny kraj organizuje už šiesty ročník podujatia Deň župných škôl v Avione. V bratislavskom nákupnom centre sa predstaví takmer päťdesiatka stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. viac info: http://bit.ly/2ijHSOT .  
                                                                         
 
PROJEKT - ŠKOLY PRE  AFRIKU
Všetky deti majú právo na vzdelanie, ktoré im dáva nádej na kvalitnejší život a budúcnosť. Podľa údajov z ostatnej správy UNESCO viac než 59 miliónov detí na svete vo veku 6 - 11 rokov nechodí do školy. Len v subsaharskej Afrike je takýchto detí viac ako 30 miliónov (z toho 55% dievčat), pre ktoré je možnosť vzdelávať sa úplne nedostupná. 
.... celý text.....