obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 + Hlavná stránka 
ZÁPIS  DETÍ  DO  I. ROČNÍKA
vsetkocopotrebujetevedietozapise.jpg
ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

6. 4. 2018 (piatok) od 15.00 do 18.00
7. 4. 2018 (sobota) od 8.00 do 12.00

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Rodičov budúcich prvákov privítame v našej škole 6. apríla o 8:45 hod.
 
 
TESTOVANIE 9
CELOSLOVENSKÉ  TESTOVANIE  ŽIAKOV  9. ROČNÍKA
21.3. 2018 /STREDA/

Základné informácie k TESTOVANIU - 9 2018
Priebeh testovania, časový harmonogram

 
 
INFORMÁCIA PRE RODIČOV
Vážení rodičia! 
Od 5.2.2018 je vytvorený stály rozpis pobytu detí v školskom klube od 15,30 h. V prípade zmeny Vás budeme informovať prostredníctvom nástenky v priestore medzi vchodovými dverami.
podrobný rozpis...
 
POZVÁNKA  NA  PLAVECKÚ  ŠTAFETU
Vážení rodičia a dospelí príbuzní našich žiakov!
 
 
Pozývame vás na 12 hodinovú plaveckú štafetu, ktorú organizuje ZŠ Pankúchova 4 dňa 29. januára 2018 pri príležitosti 30. výročia založenia školy.   
 
Kategórie a harmonogram plávania:    
   žiaci ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka – od 8,00 do 12,00   
   orkáči – deti a mládež navštevujúca  Plavecký klub ORCA ŠPORT – od 12,00 do 16,00   
-   dospelí – zamestnanci ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ, zákonní zástupcovia a iní ďalšídospelí rodinní príslušníci žiakov ZŠ Pankúchova 4 a deti navštevujúce Plavecký klub ORCA – od 16,00 do 20,00.    
Na štafetu sa môžete prihlásiť prostredníctvom triednych učiteľov do 22. januára 2018. Na prihláške uveďte, v akom čase sa zapojíte do štafety. Prihlásiť sa môžete aj priamo na podujatí 29.1.2018 od 16,00 do 20,00.   
Vyhodnocovať budeme počet zúčastnených plavcov a celkovú preplávanú dĺžku za každú kategóriu.   
                                                                                                                          Mgr. Štefan Rác, riaditeľ  
 
 
 
VŠETKO  O  PRIJATÍ  NA  STREDNÚ  ŠKOLU
 
TESTOVANIE 5
V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018.
 
 
22.11. /streda/ udelil riaditeľ školy z organizačných dôvodov riaditeľské voľno žiakom 6. a 7. ročníka.