obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 + Hlavná stránka 
 
POZOR ! Zmena adresy webového sídla
Vážení návštevníci našej stránky, 
dovoľujeme si oznámiť Vám, že na tejto stránke už nebudeme pracovať.
 
Nájdete nás na  https://zspankuchova.edupage.org/
 
ďakujeme


 
 
ZMENA  INTERNETOVEJ  ŽIACKEJ  KNIŽKY
Vážení rodičia, 
triedni učitelia nedokážu zaslať heslá niektorým rodičom, pretože nám chýbajú vaše e-mailové adresy alebo dané adresy sú neplatné. V prípade, že vám nepríde e-mailom nové heslo do 5.2. 2019, kontaktuje svojím platným e-mailom svojho triedneho učiteľa. 

 
ďakujeme za pochopenie

 
 
ZMENA  INTERNETOVEJ  ŽIACKEJ  KNIŽKY
Vážení rodičia, 
naša škola vám umožní prezerať študijné výsledky vašich detí na www.zspankuchova.edupage.org. Pôvodná internetová žiacka knižka dňom 1.2. 2019 zanikne. 
 
V najbližších dňoch vám triedni učitelia zašlú prostredníctvom e-mailu, ktorý ste škole poskytli nové jedinečné heslo, ktoré budete poznať len vy. Aj toto heslo si môžete zmeniť. Pri prihlásení zvoľte "Neviem prihlasovacie meno alebo heslo." 
Prihlásenie na : www.zspankuchova.edupage.org 
Prihlasovacie meno - to je vaša e-mailová adresa, ktorú ste poskytli v škole 
Heslo vám bude zaslané na váš e-mail. 
Môžete si stiahnuť aj mobilnú aplikáciu EduPage. 

V prípade chýbajúcich e-mailových adries, resp. nesprávnych adries, vás budú kontaktovať triedni učitelia. 

 
ďakujeme

 
 
PRIHLÁŠKY  NA  STREDNÚ  ŠKOLU

VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O  PODANÍ  PRIHLÁŠKY  NA  STREDNÉ  ŠKOLY 

 

 
 
PONUKA ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM ROKU: 2018/2019 
Milí žiaci! 
V tomto školskom roku vám ponúkame možnosť prihlásiť sa do krúžkov, ktoré budú prebiehať na našej škole. V prípade, že si niektorý krúžok vyberiete, prihláste sa u pedagóga, ktorý bude krúžok viesť. Na krúžok, ktorý chcete navštevovať,  odovzdajte vzdelávací poukaz.
 
PONUKA KRÚŽKOV - BENITIM