obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
ZBER  PAPIERA
Vážení rodičia!
V dňoch 15 . – 25.10.2018 sa koná jesenný zber papiera. Boli by sme veľmi radi, keby ste nám v zbere pomohli. Zo všetkých rodičov, ktorí majú deti v škole, sa prihlásili len dve mamičky. Rozpis odoberania papiera si môžete prečítať tu..... 

 
 
ZBER  PAPIERA
Vážení rodičia!
Aj v tomto školskom roku by sme chceli organizovať zber papiera. Veľmi by sme ocenili Vašu pomoc. Uvítali by sme, keby ste nám mohli pomôcť pri odoberaní , vážení a zapisovaní papiera. V prípade záujmu, napíšte mail na adresu zs.sitarova@gmail.com, najneskôr do 10.10.2018. Uveďte deň a čas, kedy by Vám vyhovovalo nám pomôcť. Zber papiera by sme organizovali v dňoch: 15. – 26.10.2018. 
Ak by ste mohli pomôcť, čas odoberania by sme prispôsobili preto čas zatiaľ neuvádzame.

 
 
NOVÝ  KRÚŽOK - GameCraft 
Na základe odporúčania jedného z rodičov tento rok na škole spúšťame nový krúžok - GameCraft .Bude zameraný na rozvoj počítačových zručností. Témou krúžku je vývoj digitálnych hier. Táto kreatívna a deťom príťažlivá téma nám umožňuje nadchnúť deti pre vzdelávanie, ktoré sa skladá z oblastí programovania, počítačovej grafiky a herného dizajnu. Gamecraft je na trhu už niekoľko rokov, na viacerých školách v Bratislave a kurzom prešlo už niekoľko stoviek detí.
  • Kurz je 2 X do týždňa po 2 hodiny (4 hodiny)
  • V pondelok a stredu
  • V čase od 15:00 - 17:00
  • Cena kurzu je 89 euro mesačne.
  • Pre deti od 8 do 15 rokov.
Prihláste sa už teraz na stránke https://www.hemisfera.sk/kurzy-pre-deti-gamecraft !

 
 
STROJ  NA JEDNOTKY
 
Portál pre učiteľov Zborovna.sk a vydavateľstvo Taktik si Vám dovoľujú dať do pozornosti vzdelávací program Stroj na jednotky. Je to atraktívna a moderná forma domáceho precvičovania žiakov v oblasti jazykov a matematiky. Je určená žiakom od 1. ročníka ZŠ až po 9. ročník ZŠ. Do programu sa už zapojilo vyše 40.000 žiakov z 900 škôl v celej SR a ČR a ďalší sa stále prihlasujú. Žiaci najviac obľubujú atraktívne zábavné úlohy, ako napríklad Vedomostná časovka, Detektívka, Strelnica, alebo Nebezpečná zóna. Je to dobrý nástroj na samoučenie žiakov bez toho, aby ste s tým mali nejaké starosti. Môžu si tu precvičiť slovenský či anglický jazyk, alebo matematiku. Vašou jedinou úlohou by bolo ukázať im cestu, ako sa tam dostať:   
www.strojnajednotky.sk

 
 
PONUKA ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM ROKU: 2018/2019 
Milí žiaci! 
V tomto školskom roku vám ponúkame možnosť prihlásiť sa do krúžkov, ktoré budú prebiehať na našej škole. V prípade, že si niektorý krúžok vyberiete, prihláste sa u pedagóga, ktorý bude krúžok viesť. Na krúžok, ktorý chcete navštevovať,  odovzdajte vzdelávací poukaz.
 
PONUKA KRÚŽKOV - BENITIM